Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

 

Жаратылыстану 5-сынып     

 

Оқу жүктемесі аптасына 2 сағат, 1 жылда 68 сағат                          

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері  

Тақырыптар

 

Оқу мақсаттары

 

Сағат саны

5.1А

 Ғылым әлемі

1-тоқсан  
Ғылымның рөлі 5.1.1.1- ғылымның қызметтерін адам іс-әрекетінің түрі ретінде анықтау 1
Зерттеу сұрағы 5.1.2.1- зерттеу сұрағы мен болжамды тұжырымдау 1

 

Зерттеуді жоспарлау 5.1.3.1- зерттеу жоспарын құрастыру

5.1.3.2 — зерттеу жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін тұжырымдау

1
Деректерді жинау және жазу 5.1.4.1 — нысандар параметрлерін өлшем бірліктермен анықтау 1
5.1.4.2 — бақылаулар мен өлшеу деректерін тіркеу
Деректерді талдау

Қорытынды және талқылау

5.1.5.1 — қайталанған өлшеулер кезіндегі арифметикалық орташа шаманы есептейді және тенденцияларын анықтау 1
5.1.6.1- зерттеу сұрағы бойынша қорытынды тұжырымдау