Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:

1 тарау. Классикалық музыканың үздік туындылары

 

Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 6 Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

 
Сабақ тақырыбы Орган музыкасы
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 6.1.1.1 тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар, өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау;

6.1.2.1классикалық музыка жанрлары мен  түрлерін анықтау;

6.1.3.1 әуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, екі дауыспен,немесеканон элементтерін қолдана отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау.

Сабақмақсаттары Орган музыкасы туралы таныстыру,оқып танысқан халық  музыкасының шығармаларын ажырата білу дағдыларын қалыптастыру.

есте сақтау қабілеттерін дамыту, музыкалық ұғым туралы түсініктерін кеңейту.

өнерге, өнер иелеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру.

 

Бағалаукритерийлері Музыкалық шығармадағы аспаптың, өнердің түрлерін, стилін, жанрын және үндестік ерекшеліктерін анықтайды

Классикалық музыка жанрымен, түрімен өзге жанрдағы музыканы ажыратады

.

Тілдікмақсаттар

 

Оқушылар:

музыканыталдаужәнеталқылаубарысында.пәндік терминдерді қолданаотырыпшығарманысипаттайды,

Талдауғаарналғансұрақтар:

Орган аспабыныңдыбысталуы …, оны естігендеменде … ассоциация болады;

Орган аспабын… салалардақолдануғаболадыдепойлаймын…;

Композиция тыңдаукезіндеқандайсезімдеболдыңыз?

Бұласпаптыңдыбысталуыбасқааспаптарданқалайерекшелінеді? (фортепиано, синтезатор, баян т.б)?

Орган аспабыныңдауысындақандайерекшелік бар?

Терминдержәнетүсініктер:

Орган, орган музыкасы, жанр, канон, композитор, токката, фуга

Құндылықтардыдарыту

 

 

Неміс композиторы И.С. Бахтыңклассикалықмузыкасынтындау, соныменқатартоптықжұмыстыұйымдастыруарқылы музыка өнерінедегенқұрметтітәрбиелеу.
Пәнаралықбайланыстар
АКТ дағдылары Мүмкіндікболғанжағдайдасмартфон/ноутбук құралдарынқолданаотырыпақпаратіздеу.
Бастапқы білім

 

Осы сабақтыңмазмұныалдыңғысыныптардамеңгерілгенмузыкалықшығармағаталдаужасау, орны пәндік терминдерді қолданаотырып (мысалы, жанр, композитор, классикалық музыка, музыкалықаспаптардыңклассификациясы, симфониялық оркестр), тыңдағаншығарманысипаттау. Соныменқатар, әнорындаубарысындаоқушыларінайтуережелерінбіледіжәнеорындаудағдыларынәнайтубарысындақолданаалады.
Сабақбарысы
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет

 

Ресурстар
 

Сабақтың басы

 

 

 

 

4 мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар мен сабақтың мақсатымен тірек сөздерді талқылау.

Тапсырма.Талқылау.

«Аспаптар галереясын» қараңыз:

—        Қандайаспаптарбейнеленген?

—        Оларқандайтопқажатады?

—        Бұласпаптыңкөзбекөзқандайерекшелігінбайқадыңыз?

—        Қалайдыбыстайдыдепойлайсыз?

Орган аспабытуралыоқушыларғаақпарат беру.

Тапсырма.Тыңдаужәнеталдау.

И.С Бахтың «Токкатамен фуга»ре миноршығармасынан (аудио, мүмкіндік болса видеожазба) үзінді тыңдатып, оқушыларға топтаталдатыңыз. Сұрақтарды топтарға қағазға түсіріп беру немесе слайдтан көрсету. Әр оқушының қатысуын қадағалау.

1 топ:

—        Бұласпаптыңерекшелігіншығармаашаалдыма?

—        Әлдекерісінше, шығарманыңерекшелігінаспапкөрсеттіме?

2 топ :

—        Шығармақандаймузыканыңтүрінежатады?

—        Сізшығармағақандайатауқояредіңіз?

3 топ :

—        Композиция тыңдаукезіндеқандайсезімдеболдыңыз?Неліктен?

—        Токката мен фуга көз алдыңызға қандай бейнелер суреттеді? Себебі?

Түйіндеу: оқушыларға токката мен фуга сөздерінің айтылуын анықтаңыз.

PowerPoint презентациясы;

 

 

 

 

 

 

 

И.С Бах «Токкатамен фуга» ре минор, видеосы- https://www.youtube.com/watch?v=qPNtI2wM9Yo

 

 

 

Интерактивті тақта,(мүмкіндік болса);

топтық жұмысқа дайындалған жазбаша   сұрақтар;

 

Сабақтыңортасы

 

15  мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  мин.

Орган— музыкалық аспаптардың ең үлкені. Органды фортепианода ойнағандай басқыштарын басып ойнайды.Орган – фортепианодай ішекті емес, үрмелі аспап.

Органды «аспаптардың патшасы» деп атайды. Органды ойнағанда бірнеше аспап қосылып ойнап жатқан тәрізді болады. Бірақ ол олай емес.Ешқандай аспаптар да, артық музыканттар да жоқ, оларды басқарып тұрған дирижер де жоқ. Өйткені осынша аспаптардың дыбысы бір ғана органнан, бір ғана органшының ойынынан шығады.

Суретімен таныстыру.

Органда ойнайтын музыкантты- оргоншы деп атайды.

Өте үлкен орган аспабы әртүрлі өлшемдегі түтікшелерден,ауа желпеуіштен, басқыштардан және тежегіштен тұрады.Органшы қолымен де, аяғымен де  бірдей ойнайды.

  Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)- неміс халқының ұлы композиторы. Ол алғашында органда шебер орындаушы ретінде халыққа танымал болған.

Органға арналған «Токката және Фуга»,ре минор (үзінді). И.С.Бах.

Аве Мария» )дауысқа және оргонға арналған).Дж.Каччини.

 

Тапсырма. Ақпарат іздеу.

Оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеуі (мүмкіндігінше топтық жұмысқа ноутбукты қарастыру, болмаған жағдайда тапсырма тақырыбына сай ақпараты бар түрлі дерек көздерін алдын ала қарастыру).

Бұрынғыдан өзге топқа бөліп, топтарға тақырыптың  таратылуы:

1 топ — И.С.Бах шығармашылығы;

2 топ — Орган аспабыныңшығутарихы;

3 топ -И.С.Бахтыңжазғанмузыкасы.

Бағалау критерийлері:

·         Берілген тақырыпты жеткізу;

·         топтық жұмыс;

·         пәндік терминдердің қолдануы.

Оқушыларға дайындалу үшін уақыт беру және содан кейін топтың мүшелерінің жауаптарын тыңдау.

Оқушылардың берілген ақпаратты дәптерге жазбаша түсіруі.

Берілген бағалау критерийлеріне сүйене отырып, өз ара бағалауды  ұйымдастыру.

Тапсырма 1. И.С.Бахтың «Токката фуга» шығармасын тыңдап, шығармадағы музыкалық аспаптардың үні мен ерекшелігін табыңыз.

2. Тыңдалған шығарма үзіндісінің жанрын, түрін ажыратыңыз.

Дескриптор Білім алушы — шығармадағы музыкалық аспаптардың үні мен ерекшелігін ажыратады; — орган аспабы үнінің ерекшелігін талқылайды; — шығарма үзіндісінің жанрын, түрін ажыратады.

Тапсырма. Орындау.

И.С Бахтың «Токкатамен фуга»ре миноршығармасының  негізгі әуенініңүзіндісін(3 фразасын)»та» буыныменбірнеше мәрте орындату, сонымен қатар әуенді таза айтып, ырғағының нақты  айтылуын қадағалау. Орындауға ырғақтық суреттіқосып орындату.Орындаудағы мәнерлеп айтудың рөлін еске түсіріп қайталау.Балаларменканонтерминін еске үсіріп, әуенді орындату. 1 топ- оқушылар, 2 топ- мұғалім.

Қосымша тапсырма:Оқушылардан әуеннің жүрісін бірнеше рет қолмен көрсеткізіп, сосын оны сызықтардың көмегімен  жазып көрсетуді ұсыныңыз. Үлгіге қарап өз өздерін тексертуді ұйымдастырыңыз.

Тапсырма. Қорытындылау.

Оқушыларға парақшаларды таратып, түсініктерге сәйкестікті табуды ұсыну:токката, фуга, И.С.Бах, орган, аспаптық музыка, вокалдық музыка, үрмелі топ, ішекті  топ, ұрмалы топ, классикалық музыка.

Бірінші болып орындаған топқа оқып шығуды тапсыру.

 

 

 

 

Интернет желісі, ноутбуктар (мүмкіндік болса) жоқ жағдайда-

сөздіктер, энциклопедиялар, немесе алдын ала топтық жұмысқа дайындалған мәтіндері лайқталып жазылған ақпаратты  беттер;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алдын ала дайындалған парақшалар(әр топқа );

Сабақтыңсоңы

2 мин.

 

 

Рефлексия

•      Не үйрендіңіз?

•      Сізге не ұнады?

•      Қайтапсырмақиынболды?

 

 

 

 

Саралауоқушыларғақалайкөбірекқолдаукөрсетудіжоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Бағалауоқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы
Музыканыталқылауғаарналғантапсырмабарысындатоптарғабағытберуарқылықолдаукөрсету.

Аспапта орындау  дағдыларыжоғарырақоқушылар»Токкатамен фуга» шығармасының үзіндісін аспапта орындау (музыкалық білімі бар оқушылар-ми нотасынан)

Топтық жұмыста оқушылардың бір біріне көмек көрсетуі.

Ақпаратты іздеуге арналған тапсырмада бағалау критерийлеріне сүйеніп, топтардың жұмысын бір біріне бағалау арқылы тапсыруға болады.

 

Орындау тапсырмасында үлгіге қарап оқушылардың өз өздерін тексеруі.

Оқушылардың топта атқарылатын жұмыстарын қадағалау.

 

 Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары /оқумақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?

Жеткізбесе, неліктен?

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?

Сабақтың уақытты кезеңдері сақталды ма?

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз. 
 
Жалпыбаға

Сабақтыңжақсыөткенекіаспектісі (оқытутуралыда, оқутуралыдаойланыңыз)?

1:

 

2:

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?

1:

 

2:

 

Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?