2) 2-сынып:

Ортақ тақырыптар Оқу мақсаты жүйесінің бөлімдері Оқу мақсаты жүйесінің бөлімшелері Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
1. Өзім туралы Музыканы тыңдау, талдау және орындау 1.1 Музыканы тыңдау және талдау 2.1.1.1 —  музыкалық көркемдеуші  құралдардың көмегімен

музыканың сипатын анықтау;

2.1.1.2 — әуеннің вокалдық, аспаптық түрін ажырату және анықтау;

1.2 Музыкалық-орындаушылық іс-әрекет 2.1.2.1 — түрлі сипатты әндерді жеке, ансамбль және  хор құрамындаән айту ережесін сақтапорындау;

2.1.2.2. – әнді негізгі дирижерлық қимылдар көмегімен орындау;

2.1.2.3 — ансамбльде  музыкалық аспаптардың көмегімен шығарманы қарапайым ырғықпен сүйемелдеп орындау;

1.3 Музыкалық сауаттылық 2.1.3.1 — музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау және салыстыру;

2.1.3.4 — музыкалық жанрларды анықтау;

2.1.3.6 — нотамен қарапайым әуендер орындау;