Бастауыш білім беру деңгейінің 2-сыныпқа арналған

«Математика» оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

2) 2-сынып:

Ортақ тақырыптар Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Бағдарлама бөлімшелері Оқу мақсаттары
І-тоқсан
1.Өзім туралы

2.Менің отбасым және достарым

1А – Екітаңбалы сандар 1.1

Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер

2.1.1.1 — 100-ге дейінгі сандардың құрылу жолын түсіну; 100 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, натурал сандар қатарындағы орнын анықтау
2.1.1.2 — екітаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру
2.1.1.3** — екітаңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу;
5.2

Математикалық тіл

2.5.2.1 — екітаңбалы сандардың графикалық моделін құру, разрядтық кестені пайдалану