Қазақтілді емес сыныптардағы «Қазақ тілі» пәні бойынша

күнтізбелік-тақырыптық жоспар

3-сынып

Апталық жүктеме – 3 сағат,  жылдық жүктеме – 104 сағат.

Қазақтілді емес сыныптардағы «Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар оқу бағдарламасына сәйкес әзірленді.

Осы  күнтізбелік-тақырыптық жоспар (КТЖ) «Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына (оқыту қазақ тілінде емес) арналған «Қазақ тілі» пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасында» белгіленген ұзақ мерзімді жоспар (ҰМЖ) негізінде оқу мақсаттарының әр тоқсанда қамтылу жолын белгілейді.

Күнтізбелік-тақырыптық жоспарды әзірлеу кезінде әр мұғалім өзі қолданатын оқулық пен оқу-әдістемелік кешенге сүйене отырып, ұзақ мерзімде белгіленген оқу мақсаттарын тақырып бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілейді.

Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 2-3 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.

Мұғалім күнтізбелік-тақырыптық жоспарды оқушылардың тілдік ортасына, аймақтық, деңгейлік ерекшеліктеріне байланысты күрделендіріп немесе жеңілдетіп құруына болады. Ұсынылып отырған күнтізбелік-тақырыптық жоспар үлгі ретінде беріліп отыр.

 

р/с Ортақ тақырып Оқу мақсаттары Сағ саны Күні
Тыңдалым Айтылым Оқылым Жазылым Тілдік нормалардың қолданысы
1-тоқсан
1

 

 

 

2

Жанды табиғат

 

 

Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)

3.1.1.1 — анық айтылған сөзді тыңдап,түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау

3.1.2.1 — баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну

3.1.3.1 — тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин) мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру/кесте толтыру/мазмұндау

3.1.4.1 — тыңдаған мәтіннің тақырыбын, жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді, мұғалімнің қолдауыменоқиғалар ретін анықтау

 

3.2.1.1 — берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану

3.2.2.1 — берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу (3-4 сөйлем)

3.2.3.1 — белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну және олардың ойын толықтыру

3.2.4.1 — жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау

3.2.5.1 — оқылған/тыңдаған материал бойынша өз пікірін (менің ойымша …, менің көзқарасым бойынша …, себебі …) дәлелдеу

3.3.1.1 — мәтінді немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу, шолып (танысу мақсатында) оқу/ рөлге бөліп оқу

3.3.2.1 — жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну

3.3.3.1 — мәтіннің жанрын (әңгіме, тұрмыс-салт жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,

баяндау/ сипаттау мәтіндерін анықтау

3.4.1.1 — тірек сөздер, сызбалар, суреттер, символдарды қолданып, постер/мәтін құрастыру

3.4.2.1 — оқыған/аудио/бейне материалдың мазмұнын тірек сөздерді қолданып жазу

3.4.5.1 — жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазу

3.4.5.2 — дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді емлесін сақтап жазу

3.4.3.1 — өз бетінше жай сөйлемнің соңында қойылатын тыныс белгілерді қолдану

3.5.1.1 — мұғалімнің қолдауымен заттың атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша/жазбаша сөйлеу тілінде қолдану

3.5.1.2 — өз бетінше шағын мәтіннен көптік/ тәуелдік/септік/жіктік жалғаулы сөздерді ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.4 — мұғалімнің қолдауымен жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды ауызша/жазбаша тілде қолдану

3.5.1.5 — үлгі бойынша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем және мұғалімнің қолдауымен құрмалас сөйлем құрастыру