Күнтізбеліктақырыптық жоспар

5-сынып

жылына 68 с, аптасына 2 c.

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар Оқу мақсаты Cағат саны Мерзімі
1-тоқсан         18сағат  
 

 

Кіріспе сабақ Ежелгі Қазақстан тарихына жалпы шолу 1    
 

 

5.1 А Қазақстандағы ежелгі адамдардың өмірі

 

«Тарих» пәні туралы 5.1.1.1 – алғашқы адамдардың антропологиялық белгілерін сипаттау;

5.1.2.1 – алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін шығармашылық түрде көрсету

1    
Қазақстан тарихын зерттеуші отандық тарихшылар 5.2.3.1 – қазақстандық ғалымдардың  археологиялық жаңалықтарын білу;

5.2.2.5 – Ә.Марғұланның Қазақстан археологиясының дамуына қосқан үлесін айқындау.

1

 

 

 

 
Адамзаттың пайда болуы 5.4.1.1 – ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау

5.4.2.1 – еңбек құралдары мен қару түрлерін сипаттау

1    
Адамзаттың пайда болу. «Санылы адам» 5.4.1.1 – ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау

5.4.2.1 – еңбек құралдары мен қару түрлерін сипаттау

1    
Палеолит. Ежелгі тас дәуірі. 5.4.1.1 – ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау 1    
Қазақстандағы алғашқы адамдар 5.1.2.1 – алғашқы адамдардың тұрмыс-тіршілігін шығармашылық түрде көрсету 1    
Адамзат қоғамының қалыптасуы 5.1.2.1 алғашқы адамдардың тұрмыстіршілігін шығармашылық түрде (әңгімелеу, бейнелеу, көрініс, макет) көрсету 1    
Палеолит адамдарының кәсібі 5.4.1.1 – ежелгі адамдардың кәсібін сипаттау 1    
Мезолит. Орта тас дәуірі (б.з.б 12-5 мыңжылдық) 5.4.2.1  еңбек құралдары мен қаружарақ түрлерін сипаттау 1