«География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар

8 сынып

аптасына 2 сағат, жылдық 68 сағат

Тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан  
Бөлім 1. Географиялық зерттеу әдістері

1.1 Зерттеу және зерттеушілер

 
  География ғылымының салалары 8.1.1.1- география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді 1
8.1.1.2 -география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды 1
Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады 1
Географиялық деректерді өңдеу және талдау 8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды 1