8 сынып (аптасына 2 сағат)

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары
1 тоқсан
Жылу құбылыстары Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия 8.3.1.1 Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау;
Температура, оны өлшеу тәсілдері,  температураның шкалалары 8.3.1.3 Температураны өлшеуді жылулық ұлғаю негізінде сипаттау;

8.3.1.2 температураны  әр түрлі шкала (Цельсий, Кельвин) бойынша өрнектеу;

Ішкi энергия, ішкi энергияны өзгерту тәсiлдерi 8.3.2.1 дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін сипаттау;
Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару 8.3.2.2 жылу берілудің түрлерін салыстыру;
Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу 8.3.2.3 техникада және тұрмыста жылу беру түрлерінің қолданылуына мысалдар келтіру;