«ФИЗИКА» ПӘНІНЕН 8-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

68 сағат, аптасына 2 рет

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан
8.1 A Жылу құбылыстары (11 с) Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия 8.3.1.1 – молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау 1
Температура, оны өлшеу тәсілдері, температураның шкалалары 8.3.1.3 – температураны өлшеуді жылулық ұлғаю негізінде сипаттау;

8.3.1.2 – температураны әр түрлі шкала (Цельсий, Кельвин) бойынша өрнектеу

1