Жаңартылған оқу бағдарлама (7 сынып бағдарламасы)

негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша

8 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары

 

Бөлімдер Тақырыптыр Сағат саны Оқу мақсаттары
I тоқсан (8 сағат)
1-бөлім

Жаңа заманның басталуы

Курсқа кіріспе.

XVII ғасырдың ортасындағы Ағылшын бұржуазиялық революциясы қандай маңызға ие болды?

2 7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін «жаңа заман» ұғымын қолдану;

7.3.2.1 — Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың себептерін сипаттау;

7.1.1.1 — «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» \пролетариат\ ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін қолдану;

7.1.2.1 — экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтау

Өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті? 1 7.4.1.1 — себеп-салдарды анықтау арқылы Еуропадағы феодалдық құрылыстан  капиталистік шаруашылыққа (мануфактура, фабрика) өту процесін түсіндіру;

7.1.1.2 — мануфактура, фабрикалардың пайда болуы мен жалдамалы жұмысшы табының қалыптасуы арасындағы байланысты анықтау;

7.4.1.2 — Англияның әлемдік жетекші держава ретінде қалыптасуындағы өнеркәсіп  төңкерісінің рөлін сипаттау;

7.4.2.2 — қоғамның индустрияға дейінгі және индустриялық даму кезеңдерінің арасындағы айырмашылығын анықтау