Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

3 сынып

 

Аптасына 3 сағ., жылына 102 сағ.

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан (24 сағат)  
1-бөлім – Жеңіл атлетикадағы қозғалыс белсенділігі

(13сағат)

Қауіпсіздік ережесі

Денсаулық туралы негізгі түсініктер.

3.1.6.1 — оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 2
3.3.1.1 — салауатты өмір салты үшін  дене белсенділігінің маңыздылығын талқылау 2
Дене жаттығуларын орындаарқылы қыздырыну және қалпына келтіру техникасы. 3.3.2.1 — қозғалыс әрекетіндегі  дене қыздыру және қалыпқа келтіруді көрсету 2
3.3.3.1 — қозғалыс әрекеттерін орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістердің себептері жайлы пікірлесу 2