8 – сынып

 

Оқу жоспары бойынша ұзақ мерзімді жоспар бойынша бөлімдер Тақырыптары/ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Оқу мақсаты
1 тоқсан
8.1А Жасушалық биология (2 сағ) Зертханалық жұмыс. Өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын классификациялау. Жасушалардың формасына, мөлшері мен қызметіне қарай әртүрлілігі. Өсімдік ұлпаларының әртүрлілігі: түзуші, жабын, негізгі, өткізгіш, механикалық, бөліп шығарушы ұлпа. Жануар ұлпаларының әртүрлілігі: эпителий, дәнекер, бұлшықет, жүйке. 8.4.2.1 Өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын классификациялау

 

Жасуша – тірі ағзалардың құрылымдық негізгі өлшем бірлігі. Прокариот және эукариот жасушалардың құрылысы: ядроның болуы және орналасуы, жасуша қабырғасы, цитоплазмалық мембрана, пластидтер, митохондрия, жасуша вакуолі, рибосомалар. 8.4.3.2 эукариот және прокариот жасушалардың құрылысын салыстыру
8.1В Молекулалық биология (3 сағ) Жасушаның құрамындағы органикалық заттар. Мономерлер мен полимерлер арасындағы айырмашылық. 8.4.1.1 биологиялық мысалдарды пайдаланып полимерлер мен мономерлер арасындағы айырмашылықты сипаттау