КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

 

Пән: Биология

Сынып:8

Сағат саны: 68

Аптасына сағат саны: 2

 

Оқу жоспары бойынша ұзақ мерзімді жоспар бойынша бөлімдер Тақырыптары/ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Оқу мақсаты Сағат саны
1-тоқсан
8.1А Жасушалық биология (2 сағат) Жасуша – тірі ағзалардың құрылымдық негізгі өлшем бірлігі. Прокариот және эукариот жасушалардың құрылысы: ядроның болуы және орналасуы, жасуша қабырғасы, жасуша мембранасы, пластидтер, митохондрия, жасуша вакуолі, рибосомалар. 8.4.2.2 эукариот және прокариот жасушалардың құрылысын салыстыру 1
Өсімдік ұлпаларының әртүрлілігі: түзуші, жабын, негізгі, өткізгіш, механикалық, бөліп шығарушы ұлпа. Жануар ұлпаларының әртүрлілігі: эпителий, дәнекер, бұлшықет, жүйке. Зертханалық жұмыс «Өсімдіктердің  ұлпаларын жіктеу». Зертханалық жұмыс «Жануарлардың ұлпаларын жіктеу». 8.4.2.1 өсімдік пен жануар ұлпаларын жіктеу

 

1