Сауат ашу

(Барлығы — 198 сағат,аптасына 6 сағат)

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Дағдылар Оқу

Мақсаттары

Ескерту

 

 

Әліппеге дейінгі кезең.

І тоқсан  (48 сағат)

  1-бөлім Өзім туралы
1 1-сабақ Сәлем саған,мектебім! Сөйлеу 1 02.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1 Тыңдалған материалдың  мазмұнын түсіну

1.8Берілген тақырыпқа  әңгіме құрап айту

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.8Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 

 
2 2-сабақ Оқушымын мен енді.Сөйлеу 1 05.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1 Тыңдалған материалдың  мазмұнын түсіну

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.5.1 Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

 
3 3-сабақ Кел,танысайық!

Осы менің туған өлкем! Сөйлем

1 06.09 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.3.1Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
4 4-сабақ Сыныптағы танысу.Сөйлем 1 06.09 Тыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа  әңгіме құрап айту

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
5 5-сабақ Сыныптағы танысу.Сөйлем 1 07.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1  Тыңдалған материалдың  мазмұнын түсіну

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
6 6-сабақ Оқу құралдарымен таныс болайық. Сөз 1 08.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1Тыңдалған материалдың  мазмұнын түсіну

1.4 Оқиғаны болжау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

 
7 7-сабақ Әдептілікке үйренейік.Сөз 1 09.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1  Тыңдалған материалдың  мазмұнын түсіну

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.5.1 Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу.     1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
8 8-сабақ Маған ұнайтын өлеңдер.Сөз 1 13.09 Тыңдалым және айтылым:

1.2  Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
9 9-сабақ Маған ұнайтын өлеңдер.Сөз 1 13.09 Тыңдалым және айтылым:

1.7Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.7.1  Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.2.5.1   Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
10 10-сабақ Маған ұнайтын өлеңдер.Сөз 1 14.09 Тыңдалым және айтылым:

1.3  Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.2.1 1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
11 11-сабақ Маған не ұнайды? Буын 1 15.09 Тыңдалым және айтылым:

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
12 12-сабақ Маған не ұнайды? Буын 1 16.09 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
13 13-сабақ Мен жақсы көретін жан-жануарлар. Буын 1 19.09 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.3.1  Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
14 14-сабақ Мен жақсы көретін жан-жануарлар. Буын 1 20.09 Тыңдалым және айтылым:

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
15 15-сабақ Мен ұнататын жыл мезгілі.Дыбыс 1 20.09 Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

Жазылым:

3.3 Жоспар құру

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.3.1 Мұғалімнің көмегімен суреттер,сызбалар арқылы жоспар құрып,оған ат қою.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 
16 16-сабақ Мен ұнататын ертегілер.Дыбыс 1 21.09 Тыңдалым және айтылым:

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.4 Оқиғаны болжау

1.8Берілген тақырыпқа  әңгіме құрап айту Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық  нормаларды сақтау

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

 

 

 

Өзін – өзі тану

( барлығы -33 сағат, аптасына 1 сағатан)

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Оқу мақсатары Ескерту
І тоқсан (8 сағат)
І тарау. Ғасырлар даналығы
1 1-2-сабақ Ақиқаты жолға алы, адалдықпен өмір бастаймыз! 2      
2 3-4-сабақ Тәртіп пен парыз. 2      

 

 

Музыка

( барлығы -33 сағат, аптасына 1 сағатан)

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Оқу мақсатары Ескерту
І тоқсан (8 сағат)
1.      Өзім туралы
1 1-сабақ Өзіңді таны 1

 

07.09 1.1.3.1 Жоғарғы,орта,төменгі регистр, темп,динамика/f,р / ,қысқа,ұзақ дыбыстар,соль және ми ноталарының биіктігін есептеп анықтау.  
2 2-сабақ Менің есімім 1 14.09 1.1.1.1  Тыңдалған музыкалық шығарманың көңіл күйін, ырғақ, екпінін, динамикасын анықта  
3 3-сабақ Менің дауысым 1 21.09      1.1.1.1  Тыңдалған музыкалық шығарманың көңіл күйін, ырғақ, екпінін, динамикасын анықта 1.2.2.1 Дауысты және музыкалық аспаптарды қолдану арқылы музыкалық фразалар (1-2 такт) шығару  
4 4-сабақ Менің көңіл күйім 1 28.09 1.1.1.2  Таныс дыбыстары мен музыканы тыңдау барысында анықтау және сипаттау  
5 5-сабақ Менің сүйікті әндерім 1 05.10 1.1.2.1  әндерді музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен орындау

1.1.2 .2  Қарапайым  ырғақтық суреттемелерді музыкалық-шулы аспаптарда және қазақ халық аспаптарында ойнау

 

 

Математика

(Барлығы — 132 сағат, аптасына 4 сағат)

 

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Оқу

мақсаттары

Ескерту

 

І тоқсан  (  33сағат)
1А бөлімі: Сандар мен цифрлар

 

1 1-сабақ Заттарды санау 1 02.09 1.1.1.1 санау барысында натурал сандардың реттік номері анықталатындығын түсіну;

10 көлемінде тура және кері санау; олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтау;

 
2 2-сабақ Реттік санау 1 05.09 1.1.1.2 10-ға;  дейінгі сандарды  тура жəне кері санау, олардың натурал сандар қатарындағы  реттік нөмірін анықтау.  
3 3-сабақ Сандарды салыстыру 1 07.09 1.1.1.3 11-ден 20-ға дейінгі сандарды тура жəне кері санау, олардың натурал сандар қатарындағы реттік нөмірін анықтау.  
4 4-сабақ Сандық сәуле 1 08.09 1.1.1.3 11-ден 20-ға дейінгі сандарды тура жəне кері санау, олардың натурал сандар қатарындағы реттік нөмірін анықтау.

1.3.3.1 сан сәулесінде белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты орналасу қалпын анықтау

 

 
5 5-сабақ Артық,кем,тең 1 09.09 1.1.1.5 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу жəне олардың құрылу жолын білу

1.5.2.3 сандардың қосындысы мен айырмасын, сандарды салыстыру (артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандар қатарын көрсету үшін сан сәулесін пайдалану

 

 
6 6-сабақ 1 саны және цифры 1 14.09 1.5.2.1 цифр мен санды бір-бірінен ажырату, бір таңбалы сандарды әртүрлі тәсілдермен (нүктелер жиынтығымен, таяқшалармен және т.б) және сан сәулесінде    көрнекі кескіндеу

 

 
7 7-сабақ 2 саны және цифры 1 15.09 1.1.1.4 20-ға дейінгі сандарды2-ден топтап  тура жəне кері санау,20-ға дейінгі жұп/тақ сандарды білу  
8 8-сабақ 3 саны және цифры 1 16.09    
9 9-сабақ 4 саны және цифры 1 19.09 1.1.1.4 20-ға дейінгі сандарды2-ден топтап  тура жəне кері санау,20-ға дейінгі жұп/тақ сандарды білу  
10 10-сабақ 5 саны және цифры 1 21.09 1.5.1.2**сандарды салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану

1.5.2.3 сандардың қосындысы мен айырмасын, сандарды салыстыру (артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандар қатарын көрсету үшін сан сәулесін пайдалану

 

 
11 11-сабақ 6 саны және цифры 1 22.09 1.5.2.2** «+», «-», «=»,«>», «<»таңбаларын, цифрларды қолдану

1.5.2.4 қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда пайдалану

 
12 12-сабақ 7 саны және цифры 1 23.09 1.4.1.6 6 +  = 10, 10- =4 өрнектерде белгісіз санды  таңбамен белгілеуді қолдану 1.4.1.5 Сандық өрнектердің мəнін есептеуді  жазуда «+», «»  , «=» таңбаларын қолдану  
13 13-сабақ 8 саны және цифры 1 26.09 1.4.1.6 6 +  = 10, 10- =4 өрнектерде белгісіз санды  таңбамен белгілеуді қолдану  
14 14-сабақ 9 саны және цифры 1 28.09 1.4.1.6 6 +  = 10, 10- =4 өрнектерде белгісіз санды  таңбамен белгілеуді қолдану қолдану.

1.4.1.5 Сандық өрнектердің мəнін есептеуді  жазуда «+», «»  , «=» таңбаларын қолдану

 
15 15-сабақ 0 саны және цифры 1 29.09 1.2.1.4 санға 0-ді қосу және азайту жағдайларын әріпті өрнек түрінде көрсету: a+0=a; a-0=a

 

 
16 16-сабақ 10 саны 1 30.09 1.1.1.1** санау барысында натурал сандардың   реттік номері анықталатындығын түсіну;

10 көлемінде тура және кері санау; олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтау;

 

 

 

 

Көркем еңбек»

( барлығы -33 сағат, аптасына 1 сағатан)

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Оқу мақсатары Ескерту
І тоқсан (8 сағат)
Өзім туралы
1  

 

1-сабақ

Көркем еңбек сабағына қажеттіматериалдар мен құралдар. Кішкентай шеберлердің үлкен құпиялары. Сенің айналаңдағы әсемдік. Суретшінің әсерлегіш құралдары.  

 

1

06,09 1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін   қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған  ортадағы   кейбір визуалды элементтерді қолдану  
2 2-сабақ Адамның бет әлпеті.

Сен өзге адамдармен бірдейсің.

Сен ерекшесің, Өзгелерге ұқсамайсың.

 

1

13,09 1.1.3.1 Нақты  материалдар  мен  техникалардың  негізінде,  өз  идеялары мен  сезімдерін  шығармашылық  деңгейде  ұсыну  
3 3-сабақ Нүкте, сызық және пішін. Адамдардың бет әлпеті. Түс және адам. 1

 

20,09 1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған  ортадағы   кейбір визуалды элементтерді қолдану

1.3.2.1 Орындалатын шығармалардың  және  материалдардың  тақырыбын  талқылау

 
4 4-5 сабақтар Портрет. Суретші мен оның автопортреті. Бедерлі сурет. Таныстыру, талдау және бағалау.. Білім мен білік қоржыны.  

 

2

27,09

04,10

1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін  білу (түс, фактура, пішін және  т.б.)  
Менің мектебім
5 6-сабақ Сызықтар, әріптер және сандар. Алуан түрлі пішіндер. Кітапқа бетбелгі жасаймыз.  

1

11,10 1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін  білу (түс, фактура, пішін және  т.б.)  
6 7-8- сабақтар Табиғи материалдарды жинаймыз. Апликация. «Менің мектебім» апликациясын жасаймыз. Таныстыру, талдау және бағалау. Білім мен білік қоржыны.  

 

2

18,10

25,10

1.2.3.1  Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, пішінін келтіру,  жинақтау, қосу және біріктіру

1.2.2.1  Қарапайым  әдістер мен  тәсілдерді  пайдаланып, материалдарды (табиғи  және  жасанды)  және  құралдарды

 

 

 

Жаратылыстану

(барлығы -33 сағат, аптасына 1 сағат)

  Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Оқу мақсаттары Ескерту
     

1 бөлім:  Мен -зерттеушімін . Ғылым мен зерттеушілердің ролі.

 

1 1-сабақ Мен -зерттеушімін 1 06.09 1.1.2.1 қоршаған орта құбылыстарына бақылау жүргізу;  

 

 

2

 

2- сабақ Өсімдіктер-тірі ағзалар 1 13,09 1.1.1.1 қоршаған орта құбылыстары,процестері мен нысандарын зерттеудің қажеттілігін түсіндіру  
3 3-сабақ Өсімдіктердің  қандай  түрлері болады? 1 20.09 1.1.2.1 қоршаған орта құбылыстарына бақылау жүргізу;  

 

Дүниетану

( Барлығы-33 сағат , аптасына 1-сағат)

Ортақ тақырып Бөлімшелер Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаттары сағат саны мерзімі
       
1. Өзім туралы   1.1.Мен кіммін? 1.1.2.6 өзін мектеп оқушысы және сынып ұжымының мүшесі ретінде сипаттау 1 08.09
1.1 1.2.Қажет заттар 1.1.1.5 тұтыну заттарына деген өз қажеттіліктерінің құрылымын, олардың түсу көзін анықтау 1 15.09
1.3.Күн тәртібі 1.1.2.4 күн тәртібін сақтау маңызын түсіндіру және күн тәртібін құру

1.1.2.5 тәулік уақыты мен апта күндерінің атауларын қолдану

1 22.09
 
1.4.Жақсылықпен жаным дос 1.1.1.3 отбасы мүшелерінің арасындағы өзара қамқорлықтың маңызын түсіндіріп, мысал келтіру 1 29.09

 

 

 

 

Дене шынықтыру

( Барлығы-99 сағат , аптасына 3-сағат)

 

Ұзақ мерзімді

жоспардың бөлімдері

 

Тақырып/ Ұзақ мерзімді

жоспардың мазмұны

 

Оқу мақсаттары

 

Сабақ  саны

 

Өту мерзімі

1-тоқсан
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-бөлім

Денсаулықты білу және түсіну

 

Қауіпсіздік ережесі.

Дене шынықтыру  дегеніміз не?

1.3.4.4.   Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.2.8.8 Түрлі қарапайым əрекеттерді орындау кезінде өзінің рөлін жəне басқаларының рөлін біледі, тани бастайды, айырмашылықтарды

құрметтейді

1 02,09
Қауіпсіздік ережесі.

Дене шынықтыру  дегеніміз не?

1.3.1.1 Денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну.

1.2.4.4 Таңдалған дене жаттығуларын орындау кезінде қарапайым  ережелерді жəне құрылымдық тəсілдерді атап өтеді жəне пайдаланады

1 05,09
Қауіпсіздік ережесі.

Дене шынықтыру  дегеніміз не?

1.3.4.4.   Бірқатар дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді анықтау

1.2.6.6 Тақырыптарды, көңіл күйлер мен эмоцияларды жеткізу үшін  кейбір композициялық элементтермен танысады жəне пайдаланады

1 06,09
Күн тәртібі, таңғы жаттығу және серігу 1.3.2.2  Жаттығуларды орындау кезінде денені ширатып   шынықтырудың маңызын сипаттау.

1.3.1.1 Денсаулық туралы жалпы түсінік алу, дене белседілігін ұғыну.

1 09,09
Күн тәртібі, таңғы жаттығу және серігу 1.3.3.3  Дене жаттығуларын орындау кезінде ағзадағы физикалық өзгерістерді анықтау

1.3.3.3 Дене жаттығуларын орындау кезінде ағзадағы физикалық

өзгерістерді анықтайды

1 14,09