Обновленка English Plus 5 Grade класс Жаңа бағдарлама КТЖ КТП календарно-тематические планы по новой обновленной программе күнтізбелік тақырыптық жоспар мазмұны бойынша 2018-2019 жыл год

  Календарно-тематическое планирование для 5 классов (по учебнику English Plus) 5 сыныптарға арналған күнтізбелік — тақырыптық жоспар (English Plus оқулығы бойынша) 2018 — 2019 оқу жылы  Curriculum     № Тема Тақырыбы   Дата Мерзімі Цели Мақсаты Д/з Ү/ т   I term  – 25 hours 1 Home and away ( Unit 1 p.p. 4 […]

Обновленка Smiles 1 Grade класс Жаңа бағдарлама ҚМЖ КСП краткосрочные планы по новой обновленной программе қысқа мерзім жоспары мазмұны бойынша 2018-2019 жыл год

          Long term plan module: Module 1 Greetings and names Lesson №1 Let’s start! School: Date: 5.09.2018 English teacher: Class: 1   Number of present Absent: — Learning objective(s) that this lesson is contributing  to: 1.L3 recognise with support common names and names of places; recognise the spoken form of a limited range of everyday […]

Обновленка Smiles 1 Grade класс Жаңа бағдарлама КТЖ КТП календарно-тематические планы по новой обновленной программе күнтізбелік тақырыптық жоспар мазмұны бойынша 2018-2019 жыл год

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 1 класс Издательство Express Publishing  by Jenny Dooley-Virginia Evans “Smiles 1 for Kazakhstan”   № Сабақ тақырыбы Тема урока Thetheme Сағат Часы hours Сауат ашу Грамматика Grammarstructure Лексикалық минимум Лексический минимум vocabulary Мерзімі Сроки Date   Ескерту Примечание Notes 1 Let’s start!/Давайте начинать! 1 Hello I’m…       My […]

Жаңа бағдарлама КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары 2018-2019 жылға

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАРЛАУ № 1     ТАҚЫРЫБЫ: «Кім болғым келеді» (өлең) (М. Құрманалин) Мектеп/ МҰ: Күні: Педагогтің аты-жөні: Сынып/ топ: Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: ҰОҚ оқытылу мақсаты           Шағын мәтіндер, балалар тақпақтары және т.б. мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру Өзінің эмоциялық жағдайын сөзбен жеткізу 0.1.2.1. Шағын өлеңдерді мәнерлеп жатқа айту 0.2.1.1. Жанрларды ерекшеліктері бойынша […]

Обновленка Музыка Предшкола 0 класс ДСП долгосрочные планы по новой обновленной программе на 2018-2019 учебный год

Долгосрочное планирование по музыке Сквозная тема Ссылка на подразделы Цели обучения Тема К -во часов Дата Кто я? Какой я? 3.1. Музыкально-рит- мические движения 1.1. Средства музы- кальной выразитель- ности 2.1. Пение 3.2. Музыкальные импровизации 0.3.1.1. Выполнять под музыку в соответствии с ее характером ритмичные, выразительные движения.   0.1.1.2. Различать характер песен, попевок (весело, торжественно, […]

Обновленка Музыка Предшкола 0 класс КСП краткосрочные планы по новой обновленной программе на 2018-2019 учебный год

  1: Тема : Давайте познакомимся!   Школа № Число :  ФИО педагога : Класс: предшкольная подготовка Количество присутствующих Количество отсутствующих Цели обучения данного занятия 0.3.1.1. Выполнять под музыку в соответствии с ее характером ритмичные, выразительные движения. 0.1.1.2. Различать характер песен, попевок (весело, торжественно, радостно, светло, грустно, печально). 0.2.1.2. Петь в соответствии с характером музыкального […]

Обновленка Обучению грамоте и письма Предшкола 0 класс ДСП долгосрочные планы по новой обновленной программе на 2018-2019 учебный год

Долгосрочное календарно-тематическое  планирование по обучению грамоте и письму на 2017-2018  уч год     Сквоз-ная тема   Ссылка на разделы программы     Цели обучения   Тема организован-ной учебной дея-тельности (ОУД)   Кол-во часов дата   Кто я? Какой я?   слушание и говорение   0.1.2.2 отвечать на простые вопросы на основе прослушанного материала.   […]

Обновленка Обучению грамоте и письма Предшкола 0 класс КСП краткосрочные планы по новой обновленной программе на 2018-2019 учебный год

Основы грамоты и письма Тема: № 1 Давайте знакомиться!                                                                                Школа № Число :  ФИО педагога : Класс: предшкольная подготовка Количество присутствующих Количество отсутствующих Цели обучения данного занятия 00.1.2.2 отвечать на простые вопросы на основе прослушанного материала. 0.3.3.2 Штриховать, рисовать элементарные бордюры. Предполагаемый результат Все воспитанники смогут: отвечать на простые вопросы на основе прослушанного материала. […]

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 3 сынып ҰМЖ ұзақ мерзім жоспары жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

3-сынып Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары 1-тоқсан 1-бөлім – Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері   Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы негізгі түсініктер 3.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып, қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек екендігін түсінеді және көрсетеді 3.3.1.1 — дене  жаттығуларының, сауықтыру […]

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 3 сынып ҚМЖ қысқа мерзім жоспары жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

    Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:1-бөлім – Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері Мектеп: Күні: Мұғалімніңаты-жөні: Сынып: 3 Қатысқандарсаны: Қатыспағандар саны:   Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы негізгі түсініктер Оқу мақсаттары 3.3.4.4. Денсаулықтынығайтуғаықпалететінденежаттығуларынорындаукезіндетиісіншежауапқайтарып, қиындықтарментәуекелдердіқалайеңсерукерекекендігінтүсінужәнекөрсету Сабақ мақсаттары Денсаулықты нығайтуға байланысты жаттығу түрлерімен танысады; .Жаттығу түрлерін көрсетеді; Жаттығу жасау барысында жаттығуларды ережелерге сай жасайды.   Бағалау критерийлері ·         […]