Сауат ашу 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Тақырыбы: Сандар және цифрлар.Заттарды санау Оқу мақсаты:          Әр оқушы санағанда еркін қолданатын сан шегараларын анықтау; 10 көлеміндегі заттарды санау дағдыларын жетілдіру. Ойлау дағдыларының  деңгейі:  Білу және түсіну Бағалау критерийі:            Білім алушы          Біртаңбалы сандарды таниды және атайды.          10        көлеміндегі    сандарды       жазады           жәнесалыстырады.   №1 тапсырма. Түсіп қалған сандарды жаз. №2 тапсырма. Үйшіктерге тиісті […]

Математика 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Тақырыбы: Сандар және цифрлар.Заттарды санау Оқу мақсаты:          Әр оқушы санағанда еркін қолданатын сан шегараларын анықтау; 10 көлеміндегі заттарды санау дағдыларын жетілдіру. Ойлау дағдыларының  деңгейі:  Білу және түсіну Бағалау критерийі:            Білім алушы          Біртаңбалы сандарды таниды және атайды.          10        көлеміндегі    сандарды       жазады           жәнесалыстырады.   №1 тапсырма. Түсіп қалған сандарды жаз. №2 тапсырма. Үйшіктерге тиісті […]

Көркем еңбек 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Сабақтың тақырыбы:Өзім туралы Сенің айналаңдағы әсемдік Оқу мақсаты: 1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Өз идеясын/сезімін нақты материалдар мен техникалар арқылы көрсетеді.  Құралдар мен материалдары арқылы эксперимент өткізеді. №1 тапсырма. Берілген суреттердің ішінен портретті  қызыл қарындашпен қоршап […]

Жаратылыстану 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Сабақтың тақырыбы: Мен зерттеушімін Оқу мақсаты: үдерістерді және нысандарды оқып-үйренудің маңызын түсіну;қоршаған ортадағы құбылыстарға бақылау жүргізу. Бағалау критерийі:   Білім алушы қоршаған ортадағы құбылыстарды, үдерістерді және нысандарды оқып-үйренудің қажеттілігін түсінеді; қоршаған ортадағы құбылыстарға қалай бақылау­ жасау керектігін біледі. №1 тапсырма.Бөлме өсімдігін зертте. Бөлме өсімдігінің бірін ал. Оның биіктігін қолыңда бар заттармен өлше. №2 тапсырма. Сен […]

Дүниетану 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Сабақтың тақырыбы:Барлығы өзім туралы. Мен кіммін? Оқу мақсаты: өзі туралы қарапайым сөзбен әңгімелеуге үйрену, бір-бірімен танысу; Бағалау критерийі:            Білім алушы адамдардың ұқсастығы мен жеке ерекшеліктері туралы біледі; мектептегі іс-әрекеттерге, әдептер мен тәртіпке қатысты ережелерді сақтауды үйренеді. №1 тапсырма. Салыстыр.Cуреттерге қара. Кімдерді көріп тұрсың? Суреттегі адамдарды салыстыр.Ұқсастығы мен айырмашылығын анықта. №2 тапсырма. Суретті боя. Өз […]

ЧОП Человек. Общество. Право 9 класс ССП среднесрочные планы на 2017-2018 год

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Человек.  Общество. Право. 9 класс (34 часа) № тема урока (раздела) к/ч Основные цели обучения Результаты обучения Формы работы, используемые при активном обучении Оценивание включая оценку в целях обучения Включая всех Основные ресурсы 1 Введение. О предмете «Человек. Общество. Право.» 1 Знакомство с понятием «общество» и его составными элементами ека умение выделять […]

ЧОП Человек. Общество. Право 9 класс КСП краткосрочные планы на 2017-2018 год

  Дата:                                                                                        Класс: 9   урок 1   Тема:  Введение. О предмете «Человек. Общество. Право   Цель урока: 1.Знакомство с понятием «общество» и его составными элементами; 2.Размышление о проблемах современного общества и пути  их решения; 3.Формирование общественного сознания     . Ожидаемый результат:   1 умение выделять главное, работать с источниками информации, делать выводы, развитие творческих […]

Биология «Естествознание» 5 класс КСП Краткосрочные планы 2017-2018 год

Дата:                                                                                                    Класс: 5   1  урок Тема:   Естествознание как система наук о природе» Цель урока: Создать условия для формирования у учащихся знаний о курсе «Естествознание», его основных задачах. Показать систему наук естественного цикла: физики, химии, биологии, географии и т.д, их взаимосвязь, объекты изучения. Помочь понять значение естественнонаучных знаний для жизни и развития человечества, область применения этих […]

История Казахстана 10 класс КСП Краткосрочные планы 2017-2018 год

Предмет   Класс     10 № урока   1 Тема занятия Введение Ссылки, источники Учебник «, методическое руководство к учебнику,, дополнительная литература Общая цель дать понятие о том, что изучает история о Казахстана. Познакомить учащихся с целями и основными задачами предмета истории. Развивающая: создать условия для развития исторического мышления, умения работать индивидуально и в коллективе, формирования навыка […]

Алгебра 9 класс КСП краткосрочные планы 2017-2018 год.

Дата:                                                                                           Класс: 9      урок 1 Тема:Решение задачи   на квадратное уравнение Цель урока:повторить, полученные знания по теме: «Квадратные уравнения»,  ввести понятие биквадратного уравнения, алгоритм его решения Ожидаемый результат: развивать умения применять имеющиеся у учащихся знания в измененной ситуации Деятельность учителя Деятельность обучающихся наглядности 3 мин. Организационный момент. Приветствует учеников, проверяет готовность к уроку, желает  успеха. Для […]