Сауат ашу 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Тақырыбы: Сандар және цифрлар.Заттарды санау Оқу мақсаты:          Әр оқушы санағанда еркін қолданатын сан шегараларын анықтау; 10 көлеміндегі заттарды санау дағдыларын жетілдіру. Ойлау дағдыларының  деңгейі:  Білу және түсіну Бағалау критерийі:            Білім алушы          Біртаңбалы сандарды таниды және атайды.          10        көлеміндегі    сандарды       жазады           жәнесалыстырады.   №1 тапсырма. Түсіп қалған сандарды жаз. №2 тапсырма. Үйшіктерге тиісті […]

Математика 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Тақырыбы: Сандар және цифрлар.Заттарды санау Оқу мақсаты:          Әр оқушы санағанда еркін қолданатын сан шегараларын анықтау; 10 көлеміндегі заттарды санау дағдыларын жетілдіру. Ойлау дағдыларының  деңгейі:  Білу және түсіну Бағалау критерийі:            Білім алушы          Біртаңбалы сандарды таниды және атайды.          10        көлеміндегі    сандарды       жазады           жәнесалыстырады.   №1 тапсырма. Түсіп қалған сандарды жаз. №2 тапсырма. Үйшіктерге тиісті […]

Көркем еңбек 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Сабақтың тақырыбы:Өзім туралы Сенің айналаңдағы әсемдік Оқу мақсаты: 1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Өз идеясын/сезімін нақты материалдар мен техникалар арқылы көрсетеді.  Құралдар мен материалдары арқылы эксперимент өткізеді. №1 тапсырма. Берілген суреттердің ішінен портретті  қызыл қарындашпен қоршап […]

Жаратылыстану 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Сабақтың тақырыбы: Мен зерттеушімін Оқу мақсаты: үдерістерді және нысандарды оқып-үйренудің маңызын түсіну;қоршаған ортадағы құбылыстарға бақылау жүргізу. Бағалау критерийі:   Білім алушы қоршаған ортадағы құбылыстарды, үдерістерді және нысандарды оқып-үйренудің қажеттілігін түсінеді; қоршаған ортадағы құбылыстарға қалай бақылау­ жасау керектігін біледі. №1 тапсырма.Бөлме өсімдігін зертте. Бөлме өсімдігінің бірін ал. Оның биіктігін қолыңда бар заттармен өлше. №2 тапсырма. Сен […]

Дүниетану 1 сынып Қалыптастырушы Бағалау Портфолиосы 2017-2018 жылға

  Сабақтың тақырыбы:Барлығы өзім туралы. Мен кіммін? Оқу мақсаты: өзі туралы қарапайым сөзбен әңгімелеуге үйрену, бір-бірімен танысу; Бағалау критерийі:            Білім алушы адамдардың ұқсастығы мен жеке ерекшеліктері туралы біледі; мектептегі іс-әрекеттерге, әдептер мен тәртіпке қатысты ережелерді сақтауды үйренеді. №1 тапсырма. Салыстыр.Cуреттерге қара. Кімдерді көріп тұрсың? Суреттегі адамдарды салыстыр.Ұқсастығы мен айырмашылығын анықта. №2 тапсырма. Суретті боя. Өз […]

ЧОП Человек. Общество. Право 9 класс ССП среднесрочные планы на 2017-2018 год

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Человек.  Общество. Право. 9 класс (34 часа) № тема урока (раздела) к/ч Основные цели обучения Результаты обучения Формы работы, используемые при активном обучении Оценивание включая оценку в целях обучения Включая всех Основные ресурсы 1 Введение. О предмете «Человек. Общество. Право.» 1 Знакомство с понятием «общество» и его составными элементами ека умение выделять […]

ЧОП Человек. Общество. Право 9 класс КСП краткосрочные планы на 2017-2018 год

  Дата:                                                                                        Класс: 9   урок 1   Тема:  Введение. О предмете «Человек. Общество. Право   Цель урока: 1.Знакомство с понятием «общество» и его составными элементами; 2.Размышление о проблемах современного общества и пути  их решения; 3.Формирование общественного сознания     . Ожидаемый результат:   1 умение выделять главное, работать с источниками информации, делать выводы, развитие творческих […]

История Казахстана 9 класс ССП Среднесрочные планы 2017-2018 год

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по истории Казахстана 9 класс   № Тема урока к/ч Основные цели обучения Результаты обучения Новые подходы и стратегии Формы и метод. вовлеч. уч-ся  в уч. процесс Оценивание деятельности учащихся Результаты обучения 1 Общественно-политические процессы в Казахстане в начале XX века 1 повторить, обобщить, систематизировать изученный материал: «Общественно- политические процессы в Казахстане в […]

Алгебра 8 класс КСП краткосрочные планы 2017-2018 год.

  Дата                                                     Класс: 8                         урок 1 Тема: Тождественное преобразования рациональных дробей. Цель урока: умения  определять  и  формулировать  цель  на  уроке  с  помощью  учителя;  проговаривать  последовательность  действий  на  уроке;    оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  оценки. . уметь  оформлять  свои  мысли  в  устной  форме;  слушать  и   понимать  речь  других;  совместно  договариваться  о  правилах  поведения  и  […]

Русская литература 7 класс КСП Краткосрочные планы на 2017-2018 год (Литературное чтение) для русских школ

    Предмет Литературное чтение Класс     7 Дата № урока   1 Тема занятия Мир художественной литературы. Отличие мира литературы от мира фольклора и мифа Ссылки, источники Учебник «Литературное чтение», методическое руководство к учебнику,, дополнительная литература Общая цель   .развивать аналитические умения и самостоятельную деятельность учащихся, развивать устную  и письменную речь, выразительное чтение, логическое мышление; Научатся […]