Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы Жұмыс  орнын  дайындау
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Сабақтың мақсаты:  Оқушыларға  «Аққуоюын»   дайындаутәсілдерін
үйренеді.
Білімділік:  Ою – өрнектуралыбілімдерінтереңдету.  Ою – өрнектіңтүрлеріментанысып , оныңқиюәдістерінүйренеді.
Дамытушылық:  Оқушылардың    сын   тұрғысынанойлауын ,  қолөнер
туындысынкөруарқылыоқушылардыңөнергедегенқұштарлығын , шығармашылыққабілетін , қолшеберліктерідамиды.
Тәрбиелік: Ұқыптылыққа , өзорныныңтазалығынсақтауға, өзбетіншееңбекетуге , алғанбілімдеріндұрыспайдаланабілугетәрбиеленеді.Үлгілер, сөздікжұмыс, семантикалық карта.
Құрал-жабдықтар: ине, жіп, қайшы, мата (порша), қатырмақағазт.б
Психологиялық ахуал Үлгіні поршаға, қатырма қағазға басу, қию.
Екеуін қосып көктеу.
Артық жерін қию.
Қолмен жиегін кестелеп тігу.
Көктеген тігісті алу, тегістеу.
Көк матаға тігу.
Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану Сұрақтар
1. Ою-өрнекдегенімізлатынныңқайсөзінекеледі?
2. Композиция дегеніміз не?
3. Симметрия дегеніміз не?
4. Колорит дегеніміз не?
5. Ритм дегеніміз не?
6. Оюдыңпайдасы  бар  ма?Жауаптар
1. Латынның орнамент дегенсөзіненалынған. Орнамен — әшекейлеу, әсемдеудегенмағынасынакеледі.
2. Ою-өрнектібірзаттыңбетінереттепорналастыру.
3. Ою-өрнектіңекіжағыныңбірдейболуы – симметрия заңы.
4. Ою — өрнектердегібояутүрлерініңбір-біріменүндесіп, жарасымтабуы
5. Ою-өрнектебірэлементтіңқайталаныпотыруы.
6. Жүйкеқызметінжақсартып, ойдыбіржүйегекелтіреді. Математикалықбілімдіжетілдіреді, түстердітаңдауғаүйретеді.
І топ: Іскерлертобы. Түсіндіру.
Оюларменертекезден-ақжазу, сызуболмағанкездедамыған. Адамдаралғашретағашқа, тасқа, сүйекке сала бастаған. Заманағымынақарайою-өрнектер де дамитүсті.
Ою-өрнеклатынша «орнамент» әшекейлеу, әсемдеудегенмағынаныбілдіреді. Ғылымизерттеулергесүйенсекою-өрнектерді 3 топқабөлген.Өсімдіктиптесою-өрнектер – (жануар, аң-құс, балық) гүлі, жапырақтыңсабағы, дәні.
Зоеморфтықою-өрнектер (жануар, аң-құс, балық).
Космангониялықөрнектердөңгелек, ирек, шимай, торкөз.
Ою-өрнекәртүрліүлгідедамыған. Оныңнегізгіэлементімүйізтектесоюлар.Олардыүйжиһаздарына, зергерлікбұйымдарға, ыдысаяқтарға, киім – кешектергебезендіріпсалынған.
Қазақтыңою-өрнектеріаталуынабайланыстыбірнешетопқабөлінген.
Ай,күн, жұлдыздар, көк……… байланысты.
Аңғабайланыстыою-өрнек.
Жәндіктергебайланыстыөрнектер
Құстарғабайланысты.
Жер, су,өсімдіктергебайланысты.
Қаруқұралдарғабайланысты.
Геометриялық фигура тектес.
«Өнерлілер» тобы. Мақал – мәтелдердітолықтыр.
Оюдыояалмаған …………
Ойсыздан ………шықпайды
Үлгісікөптің ……….. көп
Өрнегікөптің ……….. көп.
Сергіту сәті Тербеледі   ағаштар ,

Алдымнан  жел  өседі .

Кіп – кішкентай  балалар ,

Үп – үлкен  боп  өседі .

Ой толғаныс Аққу оюымен танысайық. Жұмысты бастау үшін қатырма қағаз, мата (порша), көк мата, қатты қағаз, ине, жіп, қайшы қажет болады.
Жасау тәсілі:
Қатты қағазға ою үлгісін басу, қию.
Үлгіні поршаға, қатырма қағазға басу, қию.
Екеуін қосып көктеу.
Артық жерін қию.
Қолмен жиегін кестелеп тігу.
Көктегентігістіалу, тегістеу.
Көкматағатігу.
Үйге тапсырма Мазмұндау,мақалды жаттап ал Күнделіктеріне жазып беремін
Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 

Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

 

 

Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы Табиғат  және адам  қолымен  жасалған  әлем  көрінісі 
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Оқушыларда экологиялық мәдениетті қалыптастыру,   өз атамекенінің табиғатын қорғауға, сүюге тәрбиелей отырып, жанашырлық және жауапкершілік сезімдерін қалыптастыру;
Көрнекілігі: Интерактивті тақта
Психологиялық ахуал Сүйейік табиғатты аялайық!
Экология – өмірдің
Соғып тұрған жүрегі
Ей, табиғат, балаңмын
Ертеңіңе алаңмын
Денсаулығы ғаламның –
Амандығы адамның.
Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану Мұғалім:   Иә, оқушылар жаңа ғана сіздер адам баласының өзін қоршаған ортаға, табиғатқа жасаған қиянат ісіне куә болдыңыздар. Айналадағы қоршаған ортаның әсері адам денсаулығын нығайтып, еңбекке деген ынтасын арттырады, ағзаның үйлесімді дамуына мүмкіндік туғызып, бос уақытты жан-жақты тиімді пайдалануға ықпал жасайды. Адам – табиғат пен Жер – ананың төл перзенті. Табиғат – тіршілік көзі, сондықтан да табиғи заңдылықтарды қатаң сақтау керек. Осы тақырыпта Қадыр Мырза Әлі:
Табиғаттан бабамыз ала берген секілді
Дархандықты қазаққа дала берген секілді
Еркелікті, ерікті желден алған секілді
Мөлдірлікті көгілдір көлден алған секілді, –
деп жырлаған. Бүкіл тіршілік атаулының ұясы және аяулы бесігі, құтты қонысы мен мекені – табиғат. Бүгінгі «Таза болса табиғат, Аман болар адамзат» атты тәрбие сағаты
осы тақырыпта өрбімек.
Табиғатты гүлдендіретін де, күлге айналдыратын да – адам. Жер бетінде мейірімді адамдар да, небір зұлым адамдар да өмір сүреді. Дегенмен, жомарт Жер – анамыз олардың барлығын бірдей көріп, аялы алақанымен аялап, тіршілік нәрін сыйлайды.Жер-ана мен өз анаң егіз екен
Мейірімдері мейлінше теңіз екен
Анам туды, жер-ана жетілдірді
Осыны өзім өмірге негіз етем.
Еліміз басынан кешіріп отырған, адам қолымен жасалған мына көріністерге көз салайық(Экраннан экологиялық апатты аймақтар суреттері көрсетіледі)
Оқушылар! Мінекей,  туғанжеріміздің-атамекеніміздіңаяныштыхалінкөрдіңіздер. Бірақ, «Адамдардыңтабиғатсызкүніжоқ, оны айтартабиғаттыңтіліжоқ» демекші, бізЖер-Анамызды, оныңбайлықтарынсақтапқалуымызкерек. Құрметтіоқушылар! Болашақтаэкологиямыздыжақсартып, туғанжеріміздіңтабиғатынсақтапқалуүшінқандайшараларатқарылыпжатыр?Жойылып кету қаупітөніптұрғанөсімдіктер мен жануарларқызылкітапқаенгізілді.
Олардысақтапқалуүшінарнайықорықтарұйымдастырылды.
Семей полигонындасынақтаржүргізутоқтатылды
Арал теңізінсақтапқалуүшінбарлықелдердіңғалымдарыізденуде.
Жасыл ел бағдарламасыбойыншажасылжелек саны көбейтілуде
Мұғалім: Өтедұрыс, оқушылар! Соңғыжылдарыеліміздетабиғаттықорғаушараларынакөңілбөлініп, әраймақтыңтабиғиерекшелігінсақтапқалуғаүлкенмәнберілуде. 1997ж. 15 шілдеде «Қоршағанортанықорғау» туралы, 1997ж. 6 тамызда «Ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар» туралызаңдарқабылдандыжәне оны жүзегеасырудакөптегенжұмыстаржүргізілуде. Олайболса, оқушыларқызылкітап, қазақстанқорықтарытуралыөздеріңдітыңдасақ:1 – оқушы: Адам баласы жануарлар мен өсімдіктер туралы мәліметтерді, ғылыми фактілерді саралай келіп, ендігі жерде оларды қорғау қажеттігі туралы ойлана бастады. Кейбір өркениетті елдерде жануарлар, өсімдіктер, орман, өзен, көлдерді қорғау туралы мемлекеттік деңгейде құжаттар қабылдана бастады.
Халықаралық «Қара кітаптың» тізімі жасалды. Оған жер бетінен біржола жойылып кеткен аңдар мен құстар енгізілді.
1963 жылы Халықаралық «Қызыл кітаптың» алғашқы басылымы, одан соң 1966-1975 жылдар аралығында 5 томы жарық көрді. 1978 жылы КСРО-ның «Қызыл кітабы» шықты. Қазақстанның «Қызыл кітабы» содан бері 1978, 1981, 1991 жылы, 1996 жылы өңделіп қайта басылып көпшілікке ұсынылды.Қызыл кітапқа өсімдіктердің  506 түрі, жануарлардың 125 түрі енгізіліп, оларды аулаған немесе зиян келтірген жағдайда жауапқа тартылады.
2 – оқушы: Қызыл кітапқа енгізілген аң-құстарды қорғау үшін арнайы қорықтар ұйымдастырылған.  Қорықтарда қорықшылар жұмыс істейді. Қазақстанда «Наурызым», «Алакөл», «Ақсу-жабағылы», «Қорғалжың», «Үстірт», «Алматы», «Барсакелмес», «Марқакөл», «Батыс Алтай», «Қаратау»  сияқты нақты 10 қорық жұмыс істейді.
Қорықтардың басты мақсаты – табиғи ландшафтылар эталонын мұндағы тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар дүниесімен коса сақтау, табиғат кешендерінің табиғи даму заңдылықтарын анықтау.
Сергіту сәті Орнымыздан тұрамыз,

Алақанды ұрамыз.

Бiр отырып, бiр тұрып,

Тез шынығып шығамыз.

Ой толғаныс
Үйге тапсырма Мазмұндау,мақалды жаттап ал Күнделіктеріне жазып беремін
Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 

Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

 

Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы Ағаш  бұтақтарынан  әртүрлі  пішіндер  құрастыру 
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Білімділік: оқушыларға қозғалатын бөліктері бар пішіндер құрастыруды үйрету .
Дамытушылық: оқушылардың түрлі – түсті қағаздар арқылы пішіндер жасап, түрлендіре білуге және құрастыру арқылы өз қиялдарын дамыту
Тәрбиелік: оқушыларды тапқырлыққа, шеберлікке және еңбекқорлыққа тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: теориялық, сарамандық, сұрақ – жауап
Пәнаралық байланыс: дүниетану, бейнелеу
Көрнекілігі: ара суреттері, ара пішінінің сызбасы, құрлысы, қозғалмалы қанатты ара үлгісі.
Қолданылатынқұрал – жабдықтар:
Психологиялық ахуал Шұнаң – шұнаң құлақтары.
Жамырасып енесімен,
Сүтке тойып ойнақтайды.
Асыл төлді мен өсірген,
Айтшы, кімдер ұнатпайды?
Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану Мұғалім Мүсін – бейнелеу өнерінің бір түрі. Ол адамдарды да, хайуанаттарды да, түрлі заттарды да бейнелейді. Оның сәулет өнерімен ортақ жайттары бар. Мүсін биіктік, ендік, аумақтық деп аталатын үш өлшемнен тұрады және ол қатты әрі ұзақ сақталатын материалдардан, яғни ағаштан, тастан, кеуделік мүсін металдан да жасалады. Бюст, статуя немесе бейнелер тобын жасау үшін көп уақыт және көп еңбек керек, әсіресе мүсінді тастан шапқан кезде, тіпті жай дене күшінің өзі көп қажет. Мүсін – ең ежелгі өнердің бірі. Біз бұдан мыңдаған жылдар бұрын Мысыр, Грек шеберлерінің қолынан шыққан тамаша туындыларды білеміз. Мүсін өнері латынша «скульптура» деп те аталады. Ол «қашау» деген мағынаны білдіреді. Әр өнердің төңірегіміздегі дүниені өзінше бейнелеп, өзінше түсіндіретін өз тілі бар. Сурет өнерінің түрі – бояу. Ал мүсінші өз шығармасын тастан, мәрмәрдан қашайды не саздан  жасайды. Ол өз ойын картинадағыдай бір жызықтық бетінде бейнелеймей, кеңістікте сомдайды. Суретші сияқты мүсінші де өзі бейнелеп отырған адамның мінез-құлық, ішкі сырын ашуға тырысады. Оны біз бет әлпетінен, қимыл-қозғалыстарынан аңғарамыз, тіпті мүсіндегі адамның үстіндегі киімнің әр қыртысына дейін оның жан дүниесінен бірер сыр танытып тұрады. Көптген мүсіншілер ағашты қолданады. Мәселен,  мүсінші С. Коненковтың таңғажайып «Орман адамдарының» мүсіндері және В. Мухинаның небір әсем шығармалары ағаштан қашалып жасалған. Металдан мүсін жасау үшін алдымен оның моделі жасалады, сонан соң барып сол бойынша қола мен шойыннан мүсіннің өзі құйылады. Сурет өнерінің шығармалары сияқты мүсін өнерінің туындылары да көлемі жағынан шағын, станокты және монументтік түрлерге бөлінеді.
Сергіту сәті Аққу болып ұшамыз

Көлге келiп қонамыз

Көлдiң бетiн құшамыз

Қайта самғап ұшамыз.

Ой толғаныс
Үйге тапсырма Мазмұндау,мақалды жаттап ал Күнделіктеріне жазып беремін
Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 

Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

 

 

Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы Сабаннан  бұйымдар  жасау
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

қолданбалы өнер түрлерімен таныстырып сурет жасауды үйрету және олардың жеке басының қабілетіне байланысты шеберлігін арттыру.
2.) Оқушыларды қолданбалы өнер туралы білімдерін байытып, оларды еңбек сабағына қызықтырып, еңбекке
деген ынтасын арттыру және олардың ой – қиялдарын дамыту.
3.) Оқушыларды әр түрлі халық өнерін бағалауға, сыйлауға, жұмысты таза, ұқыпты істеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жаңа дағды мен ептілік меңгеру
Сабақта қолданатын әдістер:
Сабақ құрал – жабдығы: — сабаннан жасалған суреттер
Психологиялық ахуал Тақтада жазылған: « Өнер түрі елде мол,
Өнім сыры жерде мол».
« Өнерлінің он саусағы тең,
Өнерсіздің бір саусағы кем»
Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану Мұғалім Оқушыға сұрақ: Өнер туралы қандай мақал — мәтелдер білесіңдер?
Сіздер қазақтың қолданбалы өнердің түрлерімен таныссыздар (оқушылар бірге кітап көрсетіп еске түсіру.)
Олар: — кестелеу,
— оюлап өрнектеу
— киіз басу
— сырмақ сыру
— кілем — алаша тоқу
— сүйек мүсіндеу
— зергерлік
— ағаш ою
— тас қашау
— теріден бұйымдар жасау т. с. с.
Сабаннан сурет жасаудың технологиялық тізбесі
1. Сабанның бұнақтарын кесіп алады
2. Сабанның тақияларын 1 — 1, 5 суға қайнатады
3. Қайнатылған таяқтарды тіліп үтіктейді
4. Таяқшаларды ПВА қолданып жұқа қағазға желімдеп, қайтадан үтіктейді
5. Суретті ақ және түсті қағаздарға түсіріп алады
Жұмысқа кірісер алдында қауіпсіздік жұмыс ережелерін еске түсіреді.
— қайшыны қалай беру керек?
— қайшыны қалай қолданады?
— үтікпен қалай жұмыс жасайды?
— жұмыс орнын қалай ұйымдастыру керек?
— адам алдында қайшы қалай жату керек?
Сергіту сәті Көп отырып, шаршадық,

Қозғалуды аңсадық.

Жүгiргiмiз келедi

Әдемiлеп ән салып.

Ой толғаныс Сарамандық жұмыс:
— Қазақ халқында бір өнер түрі болмаған ол – бейнелеу.
Не үшін? (Дін иелері тыйым салған)
— Әрине, қолданбалы өнер басқа елде де бар әр халықты өзінің ұлттық мәдениетіне, өміріне, тұрмыстық жағдайына тән қолданбалы өнер түрлері бар.
Үйге тапсырма Мазмұндау,мақалды жаттап ал Күнделіктеріне жазып беремін
Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 

Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

 

 

Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы Табиғи  материалдардан  «Құмырадағы  гүл» композициясын  құрастыру .
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Оқушыларды табиғи материалдардан «Құмырадағы гүл» композициясын құрастыруды үйрету
Білімділік: Оқушылардың композиция туралы білімдерін кеңейту, «Құмырадағы гүл» композициясын құрастырудың әдіс — тәсілдерін көрсету.
Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа, белсенділікке, шапшаңдыққа, тазалыққа баулу.
Дамытушылық: Оқушылардың ойлауын, дүниетанымын арттыру шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Әдіс – тәсілдері: Сұрақ — жауап, түсіндіру, көрнекілік
Көрнекілігі: Құмырадағы гүлдер
Керекті құрал — жабдықтар: апельсиннің қабығы, желім, қатты картон, мата, ине, жіп, қайшы т. б
Психологиялық ахуал Гүл өсірсең терлеп,
Мұның аты еңбек.
Кесте тіксең зерлеп,
Мұның аты еңбек.
Қиындықтың бәрін
Еңбек қана жеңбек.
Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану Мұғалім: Табиғи материалдарға нелер жатады?
Оқушылар: Ағаш, жаңғақ, бұтақ, тас, топырақ, қағаз т. б.
М: Жарайсыңдар, балалар, бүгін біздер табиғи материалдардан «Құмырадағы гүл» композициясын құрастырамыз.
Табиғат байлығы алуан түрлі. Табиғи материалдардан тамаша кәдесыйлар жасап үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз бүгін цитрусты жемістердің қабығы мен жапырақтарынан әртүрлі материалдардан «Құмырадағы гүл» композициясын құрастырамыз.Композиция (латын сөзі – kompositio – құрастыру, тәртіпке келтіру) – көркем шығарманың құрылысы. Көркем әңгіме не поэма, не роман, қайсысын оқысақ та әр алуан сюжетке құрылады. Сюжет дегеніміз — шығармадағы адамдардың бір — бірімен байланысы, қарым — қатынасы, күрес — тартыстары, шығармадағы оқиғалардың дамуы болып есептеледі. Ендеше оқиға қалай болса солай суреттелмейді. Белгілі бір тәртіппен дамиды. Бір оқиға себеп болса, екіншісі оның нәтижесі. Адамдар арасындағы қарым — қатынас күрес — тартыстар тек кездейсоқ емес, өмір шындығы, өмірге екі түрлі көзқарас, екі түрлі мінездің түйісуі екендігі аңғарылады. Оқиғаның белгілі бір мезгілде болғандығы көрсетіледі. Шығармада кездесетін оқиғаның осылар тәрізді әр алуан бөлшектердің қалауын тауып жазушы асқан шеберлікпен қиюластырып, бір бүтін нәрсе етіп шығарады. Міне осыны шығарманың композициясы — құрылысы деп атайды.
Композиция (құрылыс)- көркем шығарманың барлық түріне қатысы бар ұғым. Ал сюжет тек оқиғалы шығармаларға ғана қолданылады. Ал еңбекке баулу пәнінде композиция дегеніміз — бұл түрі, түсі әртүрлі безендіру элементтерін, бөліктерін бір — бірімен сәйкес үйлестіріп орналастыру. Енді қауіпсіздік ережесін еске түсірейік.
Қауіпсіздік ережесі
1. Желімді пайдаланған кезде жұмыс орнына целлофан немесе қағаз төсе.
2. Желімді қылқаламмен көп іліп алма.
3. Қылқаламды арнаулы орынға қой.
4. Қайшымен ойнауға болмайды.
5. Инені киіміңе шаншыма.6. Инені арнаулы орында сақта.
7. Құралдармен ойнама.
8. Біреуге үшкір затты ұсынғанда ұшын өзіңе, сабын кісіге қаратып бер.
Сергіту сәті Аққу болып ұшамыз

Көлге келiп қонамыз

Көлдiң бетiн құшамыз

Қайта самғап ұшамыз.

Ой толғаныс Жұмыстың орындалу реті.
1. Бір түсті мата дайындап, оған өлшемі 1см кем қатырма қағазды қойып артық бөлігін қайырып желімде.
2. Матаның тең ортасынан бормен тік сызық түсір. Құмыра мен гүлдің орнын белгіле.
3. Апельсиннің қабығын біркелкі болатындай етіп, үзбей кесіп ал.
4. Кесілген қабықты раушан гүлінің түріне келтіріп ора.
5. Гүлді матадағы белгіленген орынға тігіп, ағаш жапырақтарын жапсыр.
6. Түсті қағаздан құмыраның пішінін қиып, белгіленген орынға желімде.
(Оқушылардың жасаған жұмыстарынан шағын көрме ұйымдастырылады.
Үйге тапсырма Мазмұндау,мақалды жаттап ал Күнделіктеріне жазып беремін
Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 

Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

 

Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы Табиғи  материалдардан  «Құмырадағы  гүл» композициясын  құрастыру .
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Оқушыларды табиғи материалдардан «Құмырадағы гүл» композициясын құрастыруды үйрету
Білімділік: Оқушылардың композиция туралы білімдерін кеңейту, «Құмырадағы гүл» композициясын құрастырудың әдіс — тәсілдерін көрсету.
Тәрбиелік: Оқушыларды ұқыптылыққа, белсенділікке, шапшаңдыққа, тазалыққа баулу.
Дамытушылық: Оқушылардың ойлауын, дүниетанымын арттыру шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Әдіс – тәсілдері: Сұрақ — жауап, түсіндіру, көрнекілік
Көрнекілігі: Құмырадағы гүлдер
Керекті құрал — жабдықтар: апельсиннің қабығы, желім, қатты картон, мата, ине, жіп, қайшы т. б
Психологиялық ахуал Гүл өсірсең терлеп,
Мұның аты еңбек.
Кесте тіксең зерлеп,
Мұның аты еңбек.
Қиындықтың бәрін
Еңбек қана жеңбек.
Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану Мұғалім: Табиғи материалдарға нелер жатады?
Оқушылар: Ағаш, жаңғақ, бұтақ, тас, топырақ, қағаз т. б.
М: Жарайсыңдар, балалар, бүгін біздер табиғи материалдардан «Құмырадағы гүл» композициясын құрастырамыз.
Табиғат байлығы алуан түрлі. Табиғи материалдардан тамаша кәдесыйлар жасап үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз бүгін цитрусты жемістердің қабығы мен жапырақтарынан әртүрлі материалдардан «Құмырадағы гүл» композициясын құрастырамыз.Композиция (латын сөзі – kompositio – құрастыру, тәртіпке келтіру) – көркем шығарманың құрылысы. Көркем әңгіме не поэма, не роман, қайсысын оқысақ та әр алуан сюжетке құрылады. Сюжет дегеніміз — шығармадағы адамдардың бір — бірімен байланысы, қарым — қатынасы, күрес — тартыстары, шығармадағы оқиғалардың дамуы болып есептеледі. Ендеше оқиға қалай болса солай суреттелмейді. Белгілі бір тәртіппен дамиды. Бір оқиға себеп болса, екіншісі оның нәтижесі. Адамдар арасындағы қарым — қатынас күрес — тартыстар тек кездейсоқ емес, өмір шындығы, өмірге екі түрлі көзқарас, екі түрлі мінездің түйісуі екендігі аңғарылады. Оқиғаның белгілі бір мезгілде болғандығы көрсетіледі. Шығармада кездесетін оқиғаның осылар тәрізді әр алуан бөлшектердің қалауын тауып жазушы асқан шеберлікпен қиюластырып, бір бүтін нәрсе етіп шығарады. Міне осыны шығарманың композициясы — құрылысы деп атайды.
Композиция (құрылыс)- көркем шығарманың барлық түріне қатысы бар ұғым. Ал сюжет тек оқиғалы шығармаларға ғана қолданылады. Ал еңбекке баулу пәнінде композиция дегеніміз — бұл түрі, түсі әртүрлі безендіру элементтерін, бөліктерін бір — бірімен сәйкес үйлестіріп орналастыру. Енді қауіпсіздік ережесін еске түсірейік.
Қауіпсіздік ережесі
1. Желімді пайдаланған кезде жұмыс орнына целлофан немесе қағаз төсе.
2. Желімді қылқаламмен көп іліп алма.
3. Қылқаламды арнаулы орынға қой.
4. Қайшымен ойнауға болмайды.
5. Инені киіміңе шаншыма.6. Инені арнаулы орында сақта.
7. Құралдармен ойнама.
8. Біреуге үшкір затты ұсынғанда ұшын өзіңе, сабын кісіге қаратып бер.
Сергіту сәті Аққу болып ұшамыз

Көлге келiп қонамыз

Көлдiң бетiн құшамыз

Қайта самғап ұшамыз.

Ой толғаныс Жұмыстың орындалу реті.
1. Бір түсті мата дайындап, оған өлшемі 1см кем қатырма қағазды қойып артық бөлігін қайырып желімде.
2. Матаның тең ортасынан бормен тік сызық түсір. Құмыра мен гүлдің орнын белгіле.
3. Апельсиннің қабығын біркелкі болатындай етіп, үзбей кесіп ал.
4. Кесілген қабықты раушан гүлінің түріне келтіріп ора.
5. Гүлді матадағы белгіленген орынға тігіп, ағаш жапырақтарын жапсыр.
6. Түсті қағаздан құмыраның пішінін қиып, белгіленген орынға желімде.
Үйге тапсырма Мазмұндау,мақалды жаттап ал Күнделіктеріне жазып беремін
Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 

Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады
Пәннің аты Уақыты: Кабинет: Мұғалім
Сабақтың атауы Қарағай  ағашы  туралы  мәлімет 
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Қарағай жайында оқушыларға түсіндіру .

Қарағай  ағашынан жасалатын  заттар түрлерімен танытыру .
Көрнекіліктер: суреттер, сызбалар, қажетті өсімдіктер.
Сабақтың түрі: жарыс сабақ
Сабақтың типі: ізденіс сабақ, топтық жұмыстар.
Сабақтың әдісі: сұрақ — жауап, өз ойын ортаға салу, әңгімелеу, салыстыру, зерттеу.
Пәнаралық байланыстар: математика, ана тілі, бейнелеу өнері, қазақ тілі.

Психологиялық ахуал Шеңбер болып тұрайық.
Алақанды созайық,
Сәттілік тілеп сабақта
Көңілді де болайық.( тілек айтады)
Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.
Қызығушылықты ояту
Мағынаны тану Ағаш – сабақтары   мен   тамырлары   сүректеніп біткен, өте жақсы жетілген діңі бар, биіктігі  2   метрден   кем болмайтын көп жылдық өсімдіктер.Қазақстанда   өсетін   ағаштардың  ең  биігі  50   метрден аспайды (қарағай, шырша, емен, жөкеағаш, т.б.). Дүние жүзінде ең биік ағаш – Аустралия эукалиптісі (биіктігі 140-150 м), ең жуан ағашБаобаб (диаметрі 4-12 м). Ағаш палеозой дәуірінің тас көмір, девон кезеңінен бастап (126 млн жыл бұрын), мезозой дәуірінің бор, юра (96 млн жыл бұрын) кезеңіне дейін ағашты өсімдіктер. кейін бірқатары көп жылдық, одан бір жылдық шөптесін өсімдіктерге айналған. Жер бетінде климаттың өзгеруіне байланысты, ағашты өсімдіктердің даму циклы қысқаруда. Осыған байланысты олар шөптесін өсімдіктерге айналуда. Қазіргі кезде ағаштардың осы эволюциялық бағыты жалғасуда. Олар 5 топқа (балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар) бөлінеді. Соңғы екі тобына жататын ағаштар ғана кесіледі. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына байланысты жасын анықтайды. Жапырағының ішкі құрылысы мен сыртқы түріне қарап ағаштарды түрге бөледі: қалқан жапырақты (шырша, қарағай); жапырақты ағаш (қайың, терек). Ағаш ішкі құрылымы (талшықтарының ұзындығы, қалыңдығы) мен физико-механикалық қасиеттеріне (көлемдік салмағы – бұл көрсеткіш неғұрлым көп болса, механикалық қасиеттері жоғары болады) байланысты пайдаланылады. Қазақстанда өсетін ағаштардың техникалық қасиеттері жақсы зерттелген.
Сергіту сәті Аққу болып ұшамыз

Көлге келiп қонамыз

Көлдiң бетiн құшамыз

Қайта самғап ұшамыз.

Ой толғаныс Емен, қарағай, қайың қатар өсіп тұр. Олар 50, 100, 1500 жыл өмір сүреді. Емен ұзақ, қайың ең қысқа өмір сүрсе қай ағаш қанша жыл өмір сүреді?
а) Емен — 1500, қарағай — 100, Қайың — 50.
ә) Емен — 100, қарағай — 1500, Қайың — 50.
б) Емен — 50, қарағай — 100, Қайың — 1500.
Үйге тапсырма Мазмұндау,мақалды жаттап ал Күнделіктеріне жазып беремін
Бағалау Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

 

Бағалау парақшасын толтырады.
Кері байланыс Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

 

С.А. Жолдасбекова, Б. Қалназаров, Н.Б. Рахметова, Д.П. Мадиева

ЕҢБЕККЕ БАУЛУ
ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ

Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің 3-сынып педагогтеріне арналған

2-басылым, өңделген

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі ұсынған

Алматыкiтап баспасы 2014

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Сабақ- тың реті
Сабақтың тақырыбы Сағат саны
1 2 3
Табиғи материалдармен жұмыс (12сағат)
1 Жұмыс орнын дайындау. 1
2 Табиғат және адам қолымен жасалған әлем көрінісі 1
3-4 Ағаш бұтақтарынан әртүрлі пішіндер құрастыру 2
5 Сабаннан бұйымдар жасау 1
6-7 Табиғи материалдардан «Құмырадағы гүл» композициясын құрастыру 2
8 Қарағай ағашы туралы мәлімет 1
9 Өсімдік дәндерімен безендіру 1
10 Құс қауырсынымен жұмыс жасау 1
11-12 Жүннен жасалған «Гүл» алқасы 2
Қағаз және қатырғықағазбен жұмыс (12 сағат)
13-14 Қатырғықағазды бүктеу 2
15 Қатырғықағаздан қорап жасау 1
16 Цилиндр пішінді қорап жасау 1
17 Қатырғықағазды қағазбен қаптау 1
18 Қатырғықағазды матамен қаптау тәсілі 1
19 Циркульдің көмегімен шеңбер сызу және қию 1
20 Сыйлықтық қобдиша 1
21 Фольга материалы туралы түсінік 1
22 Фольгадан жылан жасау 1
23 Фольгадан түйе жасау 1
24 Фольгадан құлын жасау 1
Тоқыма материалдармен жұмыс (6 сағат)
25 Киімдерді жөндеу жұмысы 1
26 Шыртетпе, ілгек және ілмек тігу 1
27-28 Тігіс түрлері 2
29-30 Кестелеу өнері 2
Техникалық үлгілеу (4 сағат)
31-32 Конструктор бөлшектерінен ұшақ, тікұшақ құрастыру 2
33 Конструктор бөлшектерінен самокат құрастыру 1
34 Қағаздан зымыран құрастыру 1
Ұлттық киімдер (5 сағат)
35 Қазақ халқының ұлттық киім үлгілері 1
36 Орыс халқының ұлттық киім үлгілері 1
37 Украин халқының ұлттық киім үлгілері 1
38-39 Өзбек халқының ұлттық киім үлгілері 2
Ұлттық ыдыстар (6 сағат)
40 Ыдыстар туралы мәлімет 1
41-42 Ыдыс жасау (папье-маше) 2
43-44 Шәйнек жасау (папье-маше) 2
45 Ермексаздан тайқазан жасау 1
Сәндік бұйымдар құрастыру (4 сағат)
46-47 Сумоншақтан алқа жасау 2
48-49 Әшекей бұйымдар жасау 2
Ұлттық бұйымдар (6 сағ)
50-51 Сандық жасау 2
52-53 Ойма-нақышты тұскиіз 2
54-55 Кілем тоқу 2
Тоқыма материалдармен жұмыс (3 сағат)
56 Қуыршаққа арналған киімдер 1
57 «Балапан». Матадан аппликация жасау 1
58 «Үй жануарлары». Коллаж 1
Әртүрлі материалдармен жұмыс (8 сағат)
59-60 Ши тоқу өнері 2
61 Сым темір туралы түсінік. Сым темірді түзету 1
62 Сым темірді өлшеп кесу, ию 1
63-64 Биші қыз 2
65-66 Спортшы 2
Өзіндік жұмыстар (2 сағат)
67 Қазақ халқының музыкалық аспаптарын жасау 1
68 Туған күнге сыйлық 1