КТП ДСП «Основы права» для 9 класса Календарно-тематическое планирование по предмету (переходного периода) по обновленной учебной программе Долгосрочное планирование Долгосрочный план

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ПРАВА» ДЛЯ 9 КЛАССА 34 ч. в год, 1 ч. в неделю Раздел Тема, содержание Цели обучения. Обучающиеся должны: Количество часов 1-я четверть(8 ч.) Понятие права Что такое право и как оно влияет на общественные отношения? 9.1.1.1 объяснять понятие и роль права в системе социальных норм 1 Права и свободы […]

ҰМЖ КТЖ «Құқық негіздері» 9-сынып пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар Обновленка Жаңа бағдарлама

«ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНЕН 9 – СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР жылына 34 с, аптасына 1 c. Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті: Cағат саны 1-тоқсан(8 с.) 9.1 Құқық түсінігі Құқық дегеніміз не және ол қоғамдық қатынастарға қалай әсер етеді? 9.1.1.1 әлеуметтік нормалар жүйесіндегі құқық ұғымы мен ролін түсіндіру […]