Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 3 сынып ҰМЖ ұзақ мерзім жоспары жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

3-сынып Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары 1-тоқсан 1-бөлім – Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері   Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы негізгі түсініктер 3.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде тиісінше жауап қайтарып, қиындықтар мен тәуекелдерді қалай еңсеру керек екендігін түсінеді және көрсетеді 3.3.1.1 — дене  жаттығуларының, сауықтыру […]

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 3 сынып ҚМЖ қысқа мерзім жоспары жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

    Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:1-бөлім – Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеттері Мектеп: Күні: Мұғалімніңаты-жөні: Сынып: 3 Қатысқандарсаны: Қатыспағандар саны:   Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы негізгі түсініктер Оқу мақсаттары 3.3.4.4. Денсаулықтынығайтуғаықпалететінденежаттығуларынорындаукезіндетиісіншежауапқайтарып, қиындықтарментәуекелдердіқалайеңсерукерекекендігінтүсінужәнекөрсету Сабақ мақсаттары Денсаулықты нығайтуға байланысты жаттығу түрлерімен танысады; .Жаттығу түрлерін көрсетеді; Жаттығу жасау барысында жаттығуларды ережелерге сай жасайды.   Бағалау критерийлері ·         […]

Обновленка Физкультура Физра 3 класс КСП Краткосрочные планы по новой обновленной программе на 2018-2019 учебный год

КСП по физической культуре   Раздел 2: Подвижные игры и спортивные игры Школа: Дата: «____»____________20___г. ФИО учителя: Класс: 3 «____» класс. Количество присутствующих: отсутствующих: Тема урока: Подвижные игры на быстроту реакции Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу): 3.2.1.1. Применять альтернативные решения в ряде двигательных идей, стратегий и планов Цели урока […]

Обновленка Физкультура Физра 8 класс КТП Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год по новой обновленной программе

Календарно-тематическое планирование 8 класс 102 ч. в год, 3 ч. в неделю 8 класс Разделы долгосрочного плана Тема/ Содержание долгосрочного плана Цели обучения. Обучающиеся должны: Часы 1-я четверть (24 часа)   Раздел 1. Здоровье и фитнес через легкоатлетическую деятельность (13 часов) Техника безопасности. Низкий старт и стартовый разбег 8.3.4.1 — понимать сложные вопросы техники безопасности, […]

Обновленка Физкультура Физра 6 класс КТП Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год по новой обновленной программе

Календарно-тематическое планирование 6 класс 102 ч. в год, 3 ч. в неделю   Разделы долгосрочного плана Тема/ Содержание долгосрочного плана Цели обучения. Обучающиеся должны: Часы 1-я четверть (24 часа)   Раздел 1. Развитие навыков бега, прыжков и метания (13 часов)               Техника безопасности. Реакция организма на различные физические нагрузки […]

Обновленка Физическая культура Физра Физкультура 3 класс КТП Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год по новой обновленной программе для школ

Календарно-тематическое планирование 3 класс 102 ч. в год, 3 ч. в неделю   Разделы долгосрочного плана Тема/Содержание долгосрочного плана Цели обучения Часы 1-я четверть (24 часа)   Раздел 1. Двигательные действия в легкой атлетике. (13 часов)   Техника безопасности. Основные понятия здорового образа жизни 3.1.6. 1 — анализировать навыки и умения по технике безопасности на […]

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 2 сынып КТЖ Күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 2-сынып жылына 102 с, аптасына 3 c. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны 1-тоқсан (27) 1-бөлім – Атлетика арқылы дене қасиеттерін дамыту  (12с) Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы жалпы түсінік 2.3.4.4.   Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін аз ғана дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді, оларға жауап […]

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 8 сынып КТЖ Күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып жылына 102 сағат, аптасына 3 cағат Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптарыт Оқу мақсаты Білім алушылар білуі тиіс Сағат саны 1-тоқсан 24 сағат     1-бөлім Жеңіл атлетика арқылы денсаулық пен фитнес (13 сағат)   Қауіпсіздік ережесі Төменгі сөре және сөрелік екпін 8.3.4.1 ­ денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін […]

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 6 сынып КТЖ Күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 6-сынып жылына 102 сағат, аптасына 3 cағат Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары Оқу мақсаттары   Сағат саны 1-тоқсан 24 сағат     1-бөлім Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына дамыту.(13 сағ) Қауіпсіздік ережесі. Әртүрлі физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс 6.3.4.1 ­ денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін […]

Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 3 сынып КТЖ Күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 3 сынып   Аптасына 3 сағ., жылына 102 сағ.   Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан (24 сағат)   1-бөлім – Жеңіл атлетикадағы қозғалыс белсенділігі (13сағат) Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы негізгі түсініктер. 3.1.6.1 — оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 2 […]