Жаңа бағдарлама Экология 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

Қысқамерзімді жоспарлау   ТАҚЫРЫБЫ: Бөлме өсімдіктерін күту Мектеп/МҰ: Педагогтің аты-жөні: Сынып/топ: Қатысқандар саны: Болмағандар: ҰОҚ-ның оқытылу мақсаты   0.1.1.1 Табиғат бұрышындағы өсімдіктерге күтім жасау Болжамды нəтиже Барлық балалар істей алады: ·    «Бөлме өсімдіктер» деген ұғымды түсіндіре алады Көпшілік балалар істей алады: · Өсімдікке пайдалы іс-əрекеттерді атауды. ·Өсімдікке зиян келтіруі ықтимал жағдаяттарды атауды. Кейбір балалар істей […]

Жаңа бағдарлама Сурет салу 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа мерзім жоспары

ҚыСҚаМерЗІМДІ ЖОСПарлау (32 Сағат) Ұ – ұжымдық жұмымс. Ж – жұптық жұмыс. Ө – өзіндік жұмыс. Т – топтық жұмыс.   1-ҰОҚ. Мен сурет саламын! Мектеп/МҰ: Күні: Педагогтің аты-жөні: Сынып/топ: Қатысқандардың саны: Қатыспағандардың саны: ҰОҚ-нің оқу мақсаттары 0.1.1.1. Түрлі сызықтарды (түзу, қисық, зигзаг, ирек, т.б.) пайдаланып, қарапайым заттар мен күрделі емес сұлбаларды салу. 0.2.1.2. Жіңішке […]

Жаңа бағдарлама Сөйлеуді дамыту 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

Қысқамерзімді жоспар №1   ТАҚЫРЫБЫ: Кел, танысайық! Мектеп/МДҰ: Күні: Педагогтің аты-жөні: Сынып/топ: Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: ҰОҚ оқытылу мақсаты 0.1.1.1 Сөздер мен фразалардағы дыбыстарды дұрыс дыбыстау 0.1.6.1 Қарым-қатынастағы түрлі жағдаяттарда әдептілік сөздерін қолдана білу 0.1.4.2 Берілген тақырып аясында диалогке қатысу 0.2.1.1 Тыңдалған мәтіндегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу Күтілетін нәтиже Барлық тәрбиеленушілер: Сөздер мен […]

Жаңа бағдарлама Сауат ашу 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

2.Қысқамерзімді жоспарлау   № 1 ҰОҚ       1-тарау. Мен кіммін жəне қандаймын? ТАҚЫРЫБЫ: Кел, танысайық!Сөйлеу Мектеп/МҰ: Саны: Педагогтің аты-жөні: СЫНЫП-ТОП:                                                                              Қатысқандарсаны:                                          Қатыспағандар  саны:                             ҰОҚ-ның оқытылу мақсаттары 0.1.2.1 Сөйлемнің мағынасын түсіну. 0.1.2.2. Тыңдалған материал негізінде қарапайым сұрақтарға жауап қайтару. 0.1.4.1 Сөйлеу барысында дауыс ырғағын сақтап, вербалды емес қарым-қатынас                      құралдарын    (ым-ишара,                               […]

Жаңа бағдарлама Орыс тілі 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

Краткосрочное планирование   №1   Тема: я – это кто? Школа / ДО: Дата: Ф.и.О. педагога: Предшкольный класс / группа Кол-во присутствующих: отсутствующих: Цели обучения данного ОуД 0.1.1.1 Произносить и различать звуки в словах и фразах. 0.1.2.1 внимательно слушать речь и правильно реагировать на нее (использование мимики и жестов, выполнение действий). 0.2.1.1 использовать в речи […]

Жаңа бағдарлама Мүсіндеу 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

Қысқамерзімді жоспарлау (32 сағат)   Қысқарған сөздер: Ұ (ұжымдық жұмыс), Т (топтық жұмыс), Ж (жұптық жұмыс), Ө (өзіндік жұмыс).   №1 ҰОҚ. Ермексаз әлемі Мектеп / МҰ: Күні: Педагогтің аты-жөні: Мектепалды даярлық сыныбы / топ: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: ҰОҚ-нің оқу мақсаттары 0.1.1.1. Затқа қарап және елестету арқылы, ермексаздың, сазбалшықтың және басқа да материалдардың бүтін […]

Жаңа бағдарлама Математика 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

Қысқамерзімді жоспарлау     №1 ҰОҚ. Тақырыбы: Танысу. Не қайда орналасқан? Мектеп/МҰ: Күні: Педагогтің аты-жөні: Мектепалды сынып/топ Қатысушылардың саны: Қатыспағандардың саны: Оқыту мақсаттары 0.1.1.2.Кеңістікте бағдарлану: сол жақ, оң жақ, үстінде, астында, алдында (алды), артында, (арты), жақын, арасында, қасында. Күтілетін нəтижелер Барлық тəрбиеленушілер: -сол жақ, оң жақ, үстінде, астында, алдында (алды), артында, (арты), жақын, арасында, қасында […]

Жаңа бағдарлама Құрастыру 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

ҚысҚАМЕрЗІМДІ ЖОсПАр     №1 ұОҚ Біз қандай балалармыз? Мектеп/Мұ: Күні: Педагогтің аты—жөні: сынып/топ: Қатысқандардың саны: Қатыспағандардың саны: ұОҚ-нің мақсаттары 0.1.1.1. Табиғи және жасанды материалдарды ажырату. 0.1.1.2. Табиғи және жасанды материалдардың қасиеттерін атау. 0.1.2.1. Материалдармен және құралдармен жұмыс жасау кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау. 0.1.2.3. Жұмыс барысында жұмыс орнын және құралдарды ретке келтіру. 0.3.2.2. Өзінің […]

Жаңа бағдарлама Қоршаған орта 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

ҚысҚаМерЗіМДі ЖоспарЛау   Қысқарған сөздер   ҰоҚ – ұйымдастырылған оқу қызметі пт – педагогтің түсіндіруі т – топтық жұмыс Ұ – ұжымдық жұмыс Ж – жұптық жұмыс Ө – өздік жұмыс МДҰ – мектепке дейінгі ұйым   № 1 ҰоҚ   тақырыбы: Менің отбасым Мектеп/МДҰ:     Күні: Педагогтің аты-жөні:   сынып/топ: Қатысқандар саны: Болмағандар: […]

Жаңа бағдарлама Жаратылыстану 2017-2018 жылға Мектеп алды даярлық тобына ҚМЖ ҰМЖ Жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұны Қысқа Ұзақ мерзім жоспары

ҚысҚАМЕрЗІМДІ ЖОсПАрлАу   № 1.   тАҚырыБы: Мен табиғатты бақылай аламын ба? ҰОҚ-ның оқытылу мақсаты 0.1.1.1. «Бақылау» ұғымын және оны өткізу кезеңдерін түсіну Күтілетін нәтиже Барлық балалар: •     бақылаудың не екенін айта алады; •     бақылаушылардың немен айналысатынын айтады; •     тірек сөздерді пайдалана отырып, сұрақтарды құрай біледі; •     қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды. Көпшілік балалар: •     бақылауды […]