«БИОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША 7 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН ҮЛГІ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

(БЫРЛЫҒЫ 68 САҒАТ, АПТАСЫНА 2 САҒАТ)

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Сағат саны
1-тоқсан  
Экожүйелер Ортаның экологиялық факторлары: абиотикалық (температура, жарық, рН, ылғалдылық) биотикалық (микроағзалар, жануарлар, өсімдіктер). Зертханалық жұмыс «Жергілікті жердің экожүйелерін зерттеу (мектеп ауласы мысалында)». 7.3.1.1 — жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуына әсерін зерттеу 2
Қоректік тізбектер және қоректік торлар.

Модельдеу «Қоректік тізбек пен торды құру».

7.3.1.2 — табиғи қоректік тізбектерді салыстыру;

7.3.1.3 — қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастыру

2
Экологиялық сукцессиялар: Бірінші және екінші реттік сукцессиялар. Экожүйелердің алмасуы. 7.3.1.4 — экологиялық сукцессия үдерісін сипаттау 1
Адам экожүйенің бір бөлігі. Антропогендік фактор.

Адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз  әсері.

7.3.2.1 — адам мен экожүйе арасындағы қарым-қатынастарды сипаттау

7.3.2.2 — экожүйеге жағымсыз әсер ететін адам тіршілігінің салаларына мысалдар келтіру

1

 

Қазақстанда ерекше қорғалатын аймақтар. Жергілікті жердің ерекше қорғалатын аймақтары.

Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы. Жергілікті өңірдің ҚР Қызыл кітабына енгізілген жануарлары мен өсімдіктері.

7.3.2.3 — ерекше қорғалатын Қазақстан Республикасының табиғи аймақтарының өсімдіктері мен жануарларын сипаттау

7.3.2.4 — жергілікті өңірдің Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген жануарлары мен өсімдіктеріне мысал келтіру

1

 

Тірі ағзаларды жүйелеу Тірі ағзалардың бес патшалығына жалпы сипаттама: прокариоттар, протисталар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар. Өсімдіктер мен жануарлардың негізгі жүйелік топтары: Патшалықтар. Типтер. Бөлімдер. Кластар. Өсімдіктер мен жануарларды жүйелеудің маңызы. 7.1.1.1 — жүйелеудің маңызын түсіндіру;

7.1.1.2 — жүйелеуде тірі ағзалардың орнын анықтау

1
Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктер. 7.1.1.3 — омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылысының ерекшеліктерін сипаттау 2
Дихотомиялықәдіс.

Дихотомиялық кілттерді қолдану.

7.1.1.4 — жекелеген ағзаларға қарапайым дихотомиялық кілттерді қолдану 1
Жасушалық биология

Су және органикалық заттар

Жасуша, ұлпа, мүше, мүшелер жүйесі түсініктері. Өсімдіктер және жануарлар жасушаларын салыстыру. Жарық микроскобынан көрінетін жасуша құрылымдары: пластидтер, вакуоль, ядро, цитоплазма, жасушалық мембрана, жасушалық қабырға. 7.4.2.1 — «жасуша», «ұлпа», «мүше», «мүшелер жүйесі» ұғымдарды түсіндіру;

7.4.2.2 — өсімдіктер және жануарлар жасушаларын ажырату

1